Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 25 Feb 2011 15:46:54 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. március 2-án, SZERDÁN! 14:30-kor!


Sófalvi András
régész
(Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely)

Székelyföldi hosszúsáncok kutatásának
legújabb eredményei


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 14:00-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
A Görgényi-havasok és a Hargita-, valamint a Persányi-hegység nyugati
oldalán (nagyrészt a középkori Udvarhelyszék, illetve Fehér vármegye
területe) légvonalban mintegy 100 km hosszú töltésvonulat húzódik
(földből, helyenként kőből rakott sáncok és árkok együttese).
A kutatásban Orbán Balázs óta hol római, hol középkori létesítményeknek
tartott objektumok kutatásában jelentős előrelépés történt a
közelmúltban: az elmúlt években végzett szondázások, ásatások és
mintavételezések során a sáncok szerkezetéből vett faszénminták
radiokarbon elemzései forradalmi eredményeket hoztak, ugyanis kiderült,
hogy a sáncok nagy része a késő népvándorláskorban (7-9. század)
készült. A megdöbbentő eredmények rengeteg kérdést felvetnek, ugyanis a
térség korabeli településtörténete szinte egyáltalán nem ismert, így a
sáncok készítésének okait, funkcióját is nehezen tudjuk egyelőre
interpretálni.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page