Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 11 Feb 2011 09:51:03 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. február 17-én, csütörtökön 11:00-kor

Horváth Dezső
(RMKI, Atomki)

Antihidrogén: keltés, tárolás, spektroszkópia


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A CERN antiproton-lassító berendezésénél három együttműködés
is állít elő antihidrogént, antiprotonból és pozitronból
álló atomot. 2010 végén a CERN egyik fő eredménye volt, hogy
az ALPHA kísérletnek sikerült először antihidrogén-atomokat
tárolnia. Ez lehetőséget nyújt majd pontos spektroszkópiai
vizsgálatokra, amelyekkel az anyag és antianyag
egyenértékűségét kimondó CPT invariancia elvét
ellenőrizhetjük. Az antianyag komolyan mozgatja az emberek
fantáziáját: az "Angyalok és démonok" című könyvön és filmen
kívül Amerikában még rakéta-hajtóanyagnak is szerették volna
használni.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page