Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 17 Feb 2011 16:33:24 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


iAz MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. február 24-én, csütörtökön 11:00-kor


Gyulai József
(MFA)

SURVEY - OR Rutherford's landing on the Hungarian Plane


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A hatvanas évek végén a KFKI irányt vett az ionimplantációs kutatások
bevezetésére. Induláskor Erő János vezetésével létrehozott
munkacsoportokat, amelyek egyrészt a Kurcsatov intézettel - egy TPA
számítógépért cserélt - implanter üzembe állításáért, ill. üzeméért
(Pásztor Endre), másrészt a Rutherford visszaszórás hazai megvalósításáért
lettek felelősek (Keszthelyi Lajos). Emellett egy harmadikat is tervezett,
amelytől a feladatok kiteljesedését remélte - és ez a munkacsoport az
implantált félvezetők kutatását lett hivatott a KFKI-ban megindítani.
Ennek vezetésére a Caltech-en ebben a témába "belecseppent" és éppen ekkor
(1970) hazatért Gyulai Józsefet hívta meg Pál Lénárd főigazgató. Ezzel
indult el az "Implantációs kutatások" célfeladat évtizedes, sikeres
tevékenysége. Az előadás, a centenárium kapcsán azokat az éveket igyekszik
megidézni, amelyek során Rutherford "megérkezett" a magyar alföldre, ill.
a budai hegyekbe.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page