Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Cziegler a plazmaturbulenciarol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Cziegler a plazmaturbulenciarol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Cziegler a plazmaturbulenciarol
  • Date: Fri, 25 Feb 2011 13:43:30 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára


Cziegler István (MIT doktorandusz):

Felszíni turbulencia az Alcator C-Mod tokamak plazmában

Az előadás a C-Mod kompakt tokamakban elérhető összes plazmaállapot
felszíni fluktuációira vonatkozó kísérleti vizsgálatok eredményeit foglalja
össze. Különös figyelmet szentelünk a turbulenciában jelentős fizikai
méretskálák és az elsősorban erős energiaösszetartású plazmaállapotokban
(H-mode) fellépő, módusszerű fluktuációk összevetésére és e kettő
kapcsolatanak földerítésére, illetve e fluktuációk és a mezőre merőleges
transzport összefüggéseire. Kiderül, hogy a kritikus normált poloidális
hullámszámok szinte kivétel nélkül a 0.1-0.15 tartományba esnek,
a plazma globális összetartási tulajdonságaitól függetlenül. A
turbulencia bispektrális analízise valószínűsíti, hogy a turbulencia
pumpálása ebben a mérettartományban történik.


Az előadás kezdete: március 1-én, kedden kettőkor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.

  • [Fizinfo] KRFT tea: Cziegler a plazmaturbulenciarol, Geszti Tamás, 02/25/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page