Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Varga Laszlo a szeleromuvekrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Varga Laszlo a szeleromuvekrol


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Varga Laszlo a szeleromuvekrol
  • Date: Thu, 17 Feb 2011 14:36:21 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára

Varga László
(EON. Hungária Zrt.):

Szélero"mu"vek villamosenergia-rendszerbe történo" beillesztésének vizsgálata

Az elo"adásban szélero"mu"vek villamosenergia-rendszerekbe történo"
beillesztésének lehetséges megoldásairól lesz szó, amely nyilvánvalóan
összefügg a szélero"mu"vek teljesítmény elo"rejelzésével és a termelt
villamos energia piaci értékesítésének lehetséges megoldásaival.
A következo" témakörök kerülnek részletes bemutatásra:

* Kiegyenlíto"-energia tervezés valószínu"ségi ido"járás
elo"rejelzéssel
* Szélteljesítmény elo"rejelzési modellek alkalmazásának
költség-haszon elemzése
* Szélero"mu"vek mérlegkörbe illesztésének gazdaságossági vizsgálata


Az elo"adás kezdete: február 22-én, kedden ketto"kor
helye: ELTE TTK északi épület, 5.128-as terem.
Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.


Attachment: SzélerÅ_művek_EL
Description: MS-Word document  • [Fizinfo] KRFT tea: Varga Laszlo a szeleromuvekrol, Geszti Tamás, 02/17/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page