Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] A Magyar Filozofiai Tarsasag Elnoksegenek allasfoglalasa

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] A Magyar Filozofiai Tarsasag Elnoksegenek allasfoglalasa


Chronological Thread 
  • From: Diosi Lajos <diosi AT rmki.kfki.hu>
  • To: Laszlo Ropolyi <ROPOLYI AT ludens.elte.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] A Magyar Filozofiai Tarsasag Elnoksegenek allasfoglalasa
  • Date: Wed, 19 Jan 2011 21:30:31 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Válas Gyuri javaslatával egytértenék, de lehet más a választás.

A filozófusokat rablónak kikiáltó utcai hangulat hullámain el tudjuk érni, hogy az NKTH utódja ne adjon tízmilliókat filozófiára, sem - mint az ominózus 2005-ben - színháztörténetre [1], zenetudományra [2]. Célozgassunk arra, hogy "túl sok a filozófus" vagy legaláhb arra, hogy "magasabb összegeket nyertek" mint az egyébként eszközigényes fizikai kutatások.

Jó mulatást!
Diósi Lajos
http://www.rmki.kfki.hu/~diosi

[1] NKFP6-00003/2005 Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet A magyar színházak műsoradatainak, forrásainak elemzése; a 21. század színháztörténet-írásának elméleti és gyakorlati megalapozása 41600MFt
[2] NKFP6-00034/2005 MTA, Zenetudományi Intézet, Régi Zenetörténet Osztály CANTUS PLANUS: Európa és Magyarország a középkori zenetörténetben 50300MFt

On Wed, 19 Jan 2011, Laszlo Ropolyi wrote:

*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-41 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
Tisztelt Kollégák!

Ajánlom szíves figyelmükbe a Magyar Filozófiai Társaság Elnökségének a
magyar filozófiai jeles képviselői ellen indított
rágalomhadjárattal foglalkozó alábbi állásfoglalását.

Üdvözlettel: Ropolyi László

---------------------------------------------
Állásfoglalás

A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége mély megdöbbenéssel figyelte az
elmúlt egy hétnek a filozófiára vonatkozó, a médiában zajló eseményeit.
Azt a vitát, amely az NKTH 2004-ben és 2005-ben odaítélt pályázatainak
részleteiről folyt. Ez a vita a végső eszkalálódása annak a szakmán
belüli konfliktusnak, amely már kb. egy-másfél év óta tart. Minden
érintettnek be kell látnia, hogy ezt a konfliktust, nemhogy megoldani, de
még kezelni sem sikerült. Most már csak egy vigaszunk lehet: innen nincs
tovább út. Ilyen körülmények között a Magyar Filozófiai Társaság
Elnöksége kötelességének látja, hogy még egyszer megszólítsa a releváns
célcsoportokat.

(1) Mindenekelőtt a szakmabeliekhez szeretnénk fordulni, tanárokhoz,
diákokhoz, kutatókhoz. Legelőször is nekik szeretnénk elmondani, hogy a
szóban forgó pályázatok (alapvetően) állásteremtő pályázatok voltak.
Mindannyian tudjuk, hogy fiatal emberként ma mennyire nehéz bekerülni az
egyetemi és akadémiai intézetekbe. Ezek a pályázatok ehhez szerettek
volna áthidaló megoldást nyújtani. A pályázatok eredményeként számos
fiatal tudományos karrierje el tudott indulni; sokan befejezték
disszertációjukat, ösztöndíjakat nyertek, néhányan álláshoz is jutottak
stb. Legalább ugyanilyen fontos, hogy három éven keresztül különböző
kutató-műhelyek jöhettek létre egyetemi tanszékekhez vagy akadémiai
intézetekhez kötődve. Ennek keretei között műhely-szemináriumokra,
konferenciákra került sor, tanulmánykötetek és folyóiratszámok születtek.
A pályázatok eloszlása is egyedülállóan igazságos volt: a kuratórium
három fővárosi és három vidéki műhely kialakulását támogatta. (Csak
megjegyezni szeretnénk, hogy az utolsó pályázat lejárta után a filozófia
többé nem részesült ilyen műhelyteremtő pályázatokban. Az OTKA-ban pl. a
filozófia évek óta nem kapott nagy összegű támogatást.)

(2) Másodszor a filozófián kívüli diszciplínák képviselőihez szeretnénk
fordulni: a természettudományok, a társadalomtudományok és más
szellemtudományok művelőihez. Nekik szeretnénk elmondani, hogy a
filozófusok egy jó része áldozatos és aszketikus munkával járult hozzá az
elmúlt évtizedek magyar könyvpiacának felvirágoztatásához, fordításokkal,
monográfiákkal, tanulmánykötetekkel. A honoráriumok, ha valaha voltak is,
az elmúlt években szép lassan elapadtak. A filozófusok nagy része szegény
ember. Munkáját megszállottságból végzi, és semmi mással nem rendelkezik,
csak a becsületével (hogy Heller Ágnes Magyar Narancsban megjelent
interjúját idézzük). Ugyanakkor a filozófia mindenkori feladatai közé
tartozik, hogy a társadalmi és politikai kérdésekben princípiumokra
támaszkodva állást foglaljon. Ebből kifolyólag érzékeny és polemikus
viszonyban áll a mindenkori hatalommal. De ettől eltekintve azt
mondhatjuk, ami most a filozófiával történik, az bármelyik diszciplínával
megeshet: a kémiával, a szociológiával vagy a nyelvészettel. Bármikor
kialakulhat egy olyan masszív értelmiség-ellenes hangulat, amelynek
minden szakma a kárvallottja lehet. Ezért nagyon reméljük, hogy bízhatunk
más szakmák képviselőinek szolidaritásában.

(3) A következő lépésben az újságírókhoz és a média szereplőihez
szeretnénk fordulni. Ők tudják a legjobban, s ezt az elméleti
szakirodalom is megerősíti hogy munkájukra egyetlen nagy veszély
leselkedik, a hatalommal való összefonódás. Ez ugyanis azt az érzést
kelti, hogy mindent lehet és szabad. Ezért fájlaltuk mindnyájan (vagyis
filozófusok és újságírók közösen) ezt a címet: Félmilliárdot ťkutattak
elŤ Hellerék. Tekintsünk el most a cím összes stiláris sutaságától, és
csak a benne lévő önkényeskedéseket gyűjtsük össze. (a) A pénzösszeget
mindig fel lehet srófolni egy látványos szintre, ehhez csak megfelelő
számú egymással egyébként nem összefüggő ügyet (pályázatot) kell
összegyűjteni. (b) A kutattak el kifejezés nem létezik magyarul, még
akkor sem, ha idézőjelbe tesszük; tulajdonképpen azt jelenti, hogy zsebre
vágtak. Ehhez persze el kell hallgatni a pályázat alapvető karakterét,
azt, hogy műhelyteremtő pályázat volt, hogy rengetegen dolgoztak benne
stb. Azt, hogy a pályázatokban szinte kizárólag a fiatalok bérköltségei
szerepeltek, azt, hogy egy tudományos segédmunkatársi állás három évre az
összes járulékkal, kezelési költséggel és a rá vetített rezsivel együtt
majdnem tíz millió Ft-ra rúg. (c) És végül ki kell keresni a legnagyobb
nevet, és az egész csoportot köré kell elrendezni, valamiféle
szervezettséget vagy összeesküvést sugallva. Szép, de az egész egyetlen
hatalmas hazugság.

(4) Végül a közvéleményhez szeretnénk fordulni, újságolvasókhoz,
televízió nézőkhöz, rádió hallgatókhoz. Mindannyian tudjuk, hogy élnünk
egy szegény országban adatott. És a rendszerváltozás sem hozta meg a
kívánt jólétet, az ország gazdasági értelemben benne maradt egy
félperifériás helyzetben. Ennek következtében nagyon sok frusztráció
gyűlt össze. Ilyen körülmények között mi sem könnyebb, mint azt gondolni,
hogy azért vagyunk ilyen szegények, mert a pénzek elfolynak, mert egyesek
vagy talán sokan lopnak. És azt is be kell látnunk, hogy számos
korrupciós eset joggal erősíti ezt a benyomást. De azt is tudnunk kell,
hogy néha hajlamosak vagyunk ezt a lépést túl gyorsan végrehajtani,
prejudikálni, anélkül, hogy tájékozódnánk.
A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége csak abban bízhat, hogy a
közvélemény is úgy gondolja, hogy ezek a meghurcoltatások gyanúsak, mivel
túl szorosan összefüggnek a politikával.

Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, 2011. január 14.

A Magyar Filozófiai Társaság Elnöksége

----------------------------------------------
*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
|
Fizinfo AT lists.kfki.hu
|
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/listinfo/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| Kiraly Peterne
kiraly AT mail.kfki.hu
|
| |
*-----------------------------------------------------------------------*Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page