Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 12 Nov 2010 11:19:06 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Oláh Katalin - Moór Attila (MTA KTM CSKI)

Cím: Hány komponensbõl áll a TYC 2627-638-1?
Befejezetlen történet egy nyomozásról

Kivonat:
Az egész dolog egyszerûen indult: egy survey területen új változócsillagot
találtunk, ami mindennapos eset. A több évre kiterjedõ BVIc fotometriai
anyagból hamar megvolt a fényváltozás periódusa, mindjárt kettõ. Már csak
azt kellett kideríteni, hogy a fényváltozás rotációs (aktív csillag) vagy
pulzációs eredetû. A periódus hosszától bármelyik lehetett, a színindexek
sem adtak elég információt. Úgy gondoltuk, a spektroszkópia segíthet, és
itt kezdõdtek a problémák. A Nordic Optical Telescope észlelõje (ahol
elnyertünk egy spektrumra való idõt), a beállításkor rémülten telefonált,
hogy melyik csillagról lenne szó, mert a megadott pozíción két csillagot
látott. Arra akkor nem gondolhatott, hogy ezt a területet sokszor fogja
még látni. A fényesebbik komponens CaII emissziója eldöntötte a kérdést:
aktív csillagról van szó. A másik komponens is az. Hogy a késõbb elõkerült
harmadik micsoda, még nem tudjuk. A csillagok nagyon fiatalok, de nem
köthetõk egy közeli halmazhoz sem. Van még egy bolygónk és egy korongunk
is: egész kis társulat a TYC 2627-638-1 helyén. Az elõadás a felderítés
eddigi eredményeirõl és a jövõbeli terveinkrõl szól.

Az elõadás idõpontja: 2010. november 18., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page