Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 5 Nov 2010 09:45:59 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Illés Erzsébet (MTA KTM CSKI)

Cím: URAL-kodásom hatása a felsõlégköri kutatásokra

Kivonat:
1958-ban a Szputnyik-2-nek a Csillagvizsgáló Intézetben történõ
megfigyelésével kezdõdött az ûrkorszakban az ûrkutatás Magyarországon.
1961- ben kezdtük meg saját programok segítségével a számítógépeket
alkalmazni (URAL, Elliott, ICT-1900, CDC-3300). Most felsõlégköri
kutatásaim befejezése kapcsán 50 év kutatási tapasztalatait szeretném
összefoglalni, és a megfigyelési anyaggal együtt hozzáférhetõvé tenni az
esetleges érdeklõdõk számára: hogyan haladt a számítástechnikai háttér
fejlõdése párhuzamosan a felsõlégköri kutatásokkal, és milyen hatása volt
eredményeink elérésére a kezdetleges számítástechnikának?

Az elõadás idõpontja: 2010. november 11., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.




Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page