Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 19 Nov 2010 09:53:50 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Rácz Zoltán (MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport)

Cím: Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek

Kivonat:
A Föld különbözõ idõskálájú hõmérsékletváltozásainak tükrében áttekintjük
a szárazföld-levegõ-óceán rendszer klímaváltozásának lehetséges
mechanizmusait. Megvizsgáljuk az energiaháztartás dinamikájának fõbb
mozgatóit (planetáris mozgás, napfolttevékenység, ..., fosszilis
enegiahordozók felhasználása) és azok nagyságrendi járulékait, s
összehasonlítjuk a különbözõ csatornákban (hidrociklus, fotoszintézis,
emberi tevékenység, ...) folyó energiaáramokat is. A jégkorszakok példáján
látható lesz, hogy a klímaváltozások dinamikája a különbözõ energiaskálák
erõs csatolásával kapcsolatos, s a fizikusok számára egy sor érdekes
problémát vet fel. Természetesen érintjük a klímaváltozás tudományos és
társadalmi aspektusai között feszülõ problémát, s annak veszélyeit is.

Az elõadás idõpontja: 2010. november 25., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page