Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 26 Nov 2010 11:37:11 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Vinkó József (Szegedi Tudományegyetem)

Cím: Szupernóvakutatás Magyarországon

Kivonat:
A Szegedi Tudományegyetemen több, mint 10 éve foglalkozunk a
szupernóva-robbanások kutatásával. Ez a téma új lendületet nyert és
jelentõsen kibõvült 2008-tól kezdve, a University of Texas Csillagászat
Tanszékével és a McDonald Obszervatóriummal kezdeményezett
együttmûködésünk során. Bekapcsolódtunk a ROTSE szupernóva-felfedezõ
programba, emellett elindítottunk egy hazai tranziens-keresõ programot, a
BASSUS-t, a Bajai Csillagvizsgáló automata távcsövével. A McDonald
Obszervatórium 9.2 m-es Hobby-Eberley Teleszkópja lehetõséget biztosít az
újonnan felfedezett szupernóvák spektroszkópiai klasszifikálására, és az
asztrofizikailag érdekes tranziensek idõbeli követésére. Az elõadás során
azokat a szupernóvákat mutatom be, melyek az utóbbi években a
legérdekesebb újdonságokat jelentették számunkra. Ezek között szerepelnek
extrém fényes objektumok, melyek nem illeszthetõk be a "közönséges"
szupernóvák közé, illetve olyan új fizikai jelenségek, melyek magyarázata
egyelõre várat magára.

Az elõadás idõpontja: 2010. december 2., csütörtök 14 óra


Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page