Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: ortvay AT achilles.elte.hu (Ortvay kollokvium)
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 12 Nov 2010 11:12:05 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizika Intezet


ORTVAY KOLLOKVIUM

2010. november 18. , csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 előadóban

Ábrahám Péter
(MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete):
"Az ős-Naprendszer nyomában: korongok fiatal csillagok körül"

Kivonatos ismertetes:

A csillagkeletkezés korai szakaszaiban megfigyelhető fontos és látványos
objektumok a fiatal csillagokat körülvevő por- és gázkorongok. A legkorábbi
fázisokban ezekből a korongokból anyag áramlik a formálódó protocsillagokra,
majd később a bolygórendszer bölcsőivé válnak. Néhány millió év elteltével a
korong anyagának nagy része eltűnik, azonban a közben létrejövő bolygócsírák
(exo-aszteroidák, exo-üstökösök) ütközéseiben termelődő porból kiterjedt
törmelékkorong alakul ki, amely aztán még évmilliárdokig megfigyelhető. Az
előadásban beszélünk a korai anyagbefogás legintenzívebb szakaszait képviselő
eruptív változócsillagok korongjairól; a gáztartalmukat éppen elvesztő ún.
átmeneti korongokról; és az öreg, második generációs porkorongokról,
amelyekben
azért még időnként megfigyelhetők nagy portermeléssel járó ütközések is.
Megvizsgáljuk azt is, hogy a csillag kitörései hogyan hatnak vissza a
korongra,
és új magyarázatot adunk az üstökösökben található szilikátkristályok
keletkezésére. A korongok fejlődésében több olyan epizódot is találunk,
amelyek megfeleltethetők az ős-Naprendszer törtéséneinek (ilyen pl. a "Késői
Nagy Bombázás" időszaka), így a csillagkörüli korongok tanulmányozása
tulajdonképpen a Naprendszer múltjába történő időutazás.

Minden érdeklődőt szívesen látunk! Az előadás előtt negyed órával
az előadóban teát szolgálunk fel.
Az előadás-sorozatrol az interneten az "ortvay-koll.elte.hu" címen
található információ.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page