Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: ortvay AT achilles.elte.hu (Ortvay kollokvium)
  • To: FIZINFO AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 5 Nov 2010 10:18:37 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizika Intezet


ORTVAY KOLLOKVIUM

2010. november 11. , csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 előadóban

Vankó György
(MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet):
"Röntgenfluoreszcencia új fényben"

Kivonatos ismertetes:

A szinkrotronsugárforrások fejlődése és használatuk elterjedése a
röntgenspektroszkópiák újjászületéséhez vezetett. Nagy pontossággal mérhetővé
vált az abszorpciós és emissziós spektrumok finomszerkezete, továbbá ezek
kombinációja, az úgynevezett rezonáns röntgenemisszió, amely a kutatások új
dimenzióját nyitotta meg. E spektrumok értékes információkkal szolgálnak a
vizsgált elem elektronszerkezetéről, a betöltött és betöltetlen
állapotsűrűségeiről,
töltés- és spinállapotáról, valamint a lokális szimmetriáról és a ligandumok
típusáról, s újabban az elemi gerjesztések vizsgálata is elérhetővé vált.
A spektrális információ elemszelektív, a módszer az anyag belsejét
vizsgálja,
és a röntgensugárzás nagy áthatolóképessége folytán extrém körülmények (nagy
nyomás, alacsony/magas hőmérséklet) megkívánta mintakörnyezet esetén is
használható. További előnyként e módszerek érzéketlenek a mintában lévő
egyéb
mágneses anyagokra, a mágneses rendeződésre, és nagyon kis mintamennyiség
esetén (kis koncentráció, nanométer tartományba eső minta) is alkalmazhatók.
Az előadás a röntgenfluoreszcencia néhány modern alkalmazására szorítkozik,
a
kulturális örökség megőrzése, a katalízis, a molekula- és geofizika
témaköréből.


Minden érdeklődőt szívesen látunk! Az előadás előtt negyed órával
az előadóban teát szolgálunk fel.
Az előadás-sorozatrol az interneten az "ortvay-koll.elte.hu" címen
található információ.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page