Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 14 Oct 2010 14:56:46 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2010. október 21-én, csütörtökön 11:00-kor


Fényes Tibor
(Atomki)

A hipermagok fizikája


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Vázlat:

I. BEVEZETÉS
I.1. A hiperonok és hipermagok rendszere
I.2. A vizsgálatok indokai
I.3. Rövid történeti áttekintés

II. ELOÁLLÍTÁS, KÍSÉRLETI TECHNIKA
II.1. A hipermagokhoz vezeto magreakciók
II.2. Reakcióspektroszkópia, gamma-spektroszkópia
II.3. Néhány nagyobb berendezés: J-PARC, FINUDA, J-LAB., GSI PANDA

III. EREDMÉNYEK
III.1. Tömeg, kötési energia
III.2. Gerjesztési nívók
III.3. A lambda-N-, szigma-N-, lambda-lambda-, ... kölcsönhatások
sajátságai
III.4. A lambda-hiperon új bomlásmódja atommagban
III.5. A hipermagok sajátságai (alak, méret, szerkezet, ...)
III.6. Szigma- és kszi-hiperont tartalmazó atommagok

IV. ÖSSZEFOGLALÁS
IV.1. A jelenleg ismert hipermagok
IV.2. A kutatások folytatásának indokai
IV.3. A jövő perspektívái


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page