Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 7 Oct 2010 17:43:14 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2010. október 13-án, SZERDÁN 11:00-kor


Osvay Károly
(Szegedi Tudományegyetem)
(ILE-ENSTA, Palaiseau, Franciaország)


Az ELI program és tudományos kihívásai


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Kivonat:
Az Extreme Light Infrastructure-t (ELI) projekt elsődleges célja egy
lézereken alapuló, teljesen egyedülálló kutatási infrastruktúra
létrehozása, mellyel a fény-anyag kölcsönhatások eleddig csak megjósolt
vagy éppen teljesen ismeretlen területeit kísérletileg is megismerhetjük.
Ezt az első, nagy teljesítményű lézerekre alapozott civil kutatási
nagyberendezést nemzetközi összefogással három helyszínen, de egységes
igazgatósággal és kutatási stratégiával hozzák létre. A Szegeden építendő
Attosecond Light Pulse Source (ALPS) elsődleges küldetése az
elektrondinamika femto- illetve attoszekundumos skálán való időbeli
vizsgálata atomokban, molekulákban, plazmákban és biológiai mintákban. A
nagy intenzitású fényt igénylő kísérleti tudományokat, mint például
lézeres részecskegyorsítás vagy lézerrel generált röntgen sugárzás
elsősorban a prágai Beamline Facility-ban, míg a fotoindukált nukleáris
kísérleteket a Bukarest melletti Magurelében létrehozandó kutatóintézetben
lehet majd elvégezni. A nem-lineáris kvantumelektrodinamikai és
asztrofizikai vizsgálatokhoz tervezett negyedik, 200PW csúcsteljesítményű
lézerimpulzusokat előállító kutatóintézet helyéről várhatóan 2012 után
születik majd döntés.
A lézerimpulzusokat a célkamrákban különböző tárgyakra fókuszálják, mely
segítségével plazmát állítanak elő. A plazma részben önmaga képzi a
kutatás tárgyát (lézer-anyag kölcsönhatások, nagyenergiájú plazmafizika),
részben pedig úgynevezett másodlagos fény- és részecskeforrások keltésére
szolgál. Másodlagos fényforrások a koherens röntgensugárzás,
attoszekundumos (10 ad -18) impulzusok, THz-es impulzusok, illetve
irányított részecskenyalábok (elektron, proton- és neutron). A közvetlen
nagy intenzitású impulzusokkal olyan, jelenleg egzotikusnak tűnő
jelenségek tanulmányozhatóak, mint például a vákuum felbontása vagy az
Unruh-sugárzás.
A fentieken túl az előadás során részletesebben szólunk az ELI
tudományos-technológiai alapjául szolgáló "state-of-the-art", 1-10PW
osztályú lézerrendszerekről, valamint a további fejlesztések most
legkritikusabbnak tűnő kihívásairól.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page