Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Kophazi Jozsef

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Kophazi Jozsef


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Kophazi Jozsef
  • Date: Thu, 14 Oct 2010 13:42:49 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

M E G H Í V Ó

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Kópházi József
" Sóolvadékos reaktorok dinamikai tulajdonságainak vizsgálata"
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2010. október 15. (péntek) 10 óra
Z épület 2. emelet 208.
(1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/  • [Fizinfo] PhD vedes - Kophazi Jozsef, Gyorgy Mihaly, 10/14/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page