Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n


Chronological Thread 
  • From: Bukovinszki Ro'bert <ber.lista.mail AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n
  • Date: Tue, 05 Jan 2010 07:55:48 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:reply-to:user-agent:mime-version:to:subject :references:in-reply-to:content-type:content-transfer-encoding; b=Sg+q6lNqmJNfNYBcj9WXaWt0l3pBDR3QAr0KaymS6bqbGJYq2BB7IfcbZwTf+3XN7Q zaXWi3VhQJWSPhZRDH81FtbAZmMUWClAfzjLcJyFcsv8PSyr1J1qPb7gbx0l19CxReCT Kf1lbj8t0AvxN3GKyQXVWx9inBD1iVl4JHgvs=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves László...

Elméláztam, hogy csak magánban reagáljak-e, illetve, hogy spemlek-e, ha ide a listára írok, s végül ez a levél születik...

Miért is? Vaskalaposan viccek, humor ellen lennék? Nem, távolról sem, csupán a szakmai tréfa az én szememben nem sérthet érzelmeiben senkit... márpedig gyanítom, hogy ezen a listán vannak hívő érzelmű tagok is...

Nos, ha H.Pál tréfának szánta (talán a neutrinóval valóban erre utalt), akkor az én meglátásom szerint, ami persze lehet téves, a vallásos érzelmű embereket bánthatja szemléletük fricskája... Ha nem humor volt, akkor a fizika módszerének tisztaságát sértette. Jómagam a harmadik, szvsz helyes, szemléletmódban (a vita szempontjából) semleges álláspontból nézve egyiket sem tartom e listára valónak, mert hitvitához vezet ezen a szakmai hír-fórumon.

Van lista ateista szemmel, van vallásos szemmel, ahol helyénvaló egyik és másik "értelmező" nézőpont, ezért tűnik számomra célszerűnek itt az idézett newtoni "egyszerűség"-nél maradni. Talán még a tréfák terén is :-)

BeR
______________________________________
Zalanyi Laszlo írta:
Uraim,

sajnalattal olvasom ezen eszreveteluket. Ezek szerint itt viccelni sem lehet? Ez nem vitaindito, ertelemzeskero level volt hanem egy jatek.

udv
Zalanyi Laszlo

Kedves Gábor, a magam részéről köszönöm a gondolataidat, amihez részemről legyen ez a reagálás egy aktív megerősítő levél erre a javaslatodra: "javaslom, inkább vigye át vallástörténeti fórumra a fizikai analógiát", ...
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page