Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n


Chronological Thread 
  • From: "Nemeth Csaba" <ncs AT almos.vein.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n
  • Date: Tue, 5 Jan 2010 09:24:32 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Ha már játszunk, a fizikában rengeteg szinbólumot találhatunk a
Szentháromságra:

Lássuk a Standard Modellt!

3 kvark alkota vala egy nukleont, azaz Három az Egyben, amely 3 külön nem
választható, csak egységben léteze az Eggyel.
Egy kvarknak 3 féle színt rendele az Úr.
A részecskéknek 3 féle faja vagyon: kvarkok, leptonok és bozonok.
Ama kvarkok és leptonok az Úr kifürkészhetetlen akaratából 3 osztályba
sorolandók, melyekhez az Úr más-más tömeget és léthosszat rendele.
Ama közönséges anyag 3 féle részecskébol álland, úgy mint elektron, proton és
neutron.
Ama közönséges nukleonban es 3 féle részecskét találandók: up kvark, down
kvark és a gluon.
Az alapveto kölcsönhatások es 3-an vagynak (itt az SM-ben): eros, gyenge és
elektromágneses. És ezek is egyek, az Egynek 3 aspektusa valának, melyek a mi
földi (alacsony energiájú) létünkben látszódának különbözonek. (Három az
Egyben.)

Kozmológia:

Az Úr akaratja szerént 3 térdimenzió vala, és ebbe helyeztetvén vala a 3 féle
világalkotó: a közönséges (barionos) anyag, a sötét anyag, és a sötét energia.
Ezek alkoták a Mindenséget.

Egyéb:

Ama anyagnak 3 (fo) halmazállapotja vagyon: szilárd, folyékony és légnemu,
mely mind ugyanannak az Egynek a Három formája.

stb.

Nos, sorolhatnánk még újévi játék gyanánt, de ennyi (részemrol) elég.

Remélem senkit nem sértettek e sorok.

Újévi üdvözlettel,

Németh Csaba
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page