Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n


Chronological Thread 
  • From: Bukovinszki Ro'bert <ber.lista.mail AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n
  • Date: Mon, 04 Jan 2010 19:57:42 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:reply-to:user-agent:mime-version:to:subject :references:in-reply-to:content-type:content-transfer-encoding; b=m5Eqs9grTOJOR0m7ORFn5I/hDTwSe1SCYkVpvzs6UlwoyfH8Lk69KgD5iIuLJhbFGJ cYgzT8EHDO9qv/yXMnCymiGNw+ulcOTP3Em7/XNxrQXfuI+7xCAWZdcuaAUaCSauhCgr q3Hxo0vF/iL6a0SDbiMYs5PtfMdvVxgT7SYDY=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Gábor, a magam részéről köszönöm a gondolataidat, amihez részemről legyen ez a reagálás egy aktív megerősítő levél erre a javaslatodra: "javaslom, inkább vigye át vallástörténeti fórumra a fizikai analógiát",

BeR, alias a feladó

ui.: bocs minden listatagtól, én sem "spemelni" szándékozom, de szükségét éreztem ezen aktív támogató reagálásomat, hisz nemigen látszik e mélekben se a jobbra-balra, se a fel-le bólogató fejünk...

ui2: *P.W. Atkins idézi **egy művében Newton* PRINCIPIA. III. KÖNYV-éből:**
/*"Minthogy a természet beéri az egyszerûséggel, nincs köze a fölösleges dolgok hívságaihoz."*/

http://www.uniware.hu

------------------------------------

Varga Ga'bor írta:
szerintem szegény neutrinóra senki ne vessen követ, még a büntelen sem. ha mégis, akkor abban bizom, hogy talán kölcsönhatás (impulzusátadás) nélkül átszalad rajta (a neutrino a kövön, vagy a kö a neutrinón..)

Tisztelettel:
Gábor

(a téma csak akkor lenne ide a l.listára való, ha a vallásos világkép vagy nyelv elörevinné a fizikai kutatást, de úgy látom, hogy H.Pál kolléga - bár a "subject" PONTOS - itt forditva használja a fogalmakat, tehát javaslom, inkább vigye át vallástörténeti fórumra a fizikai analógiát.)

(bocs a többiektöl - most még itthagyom a cc-t, de többet nem szpemmelek erröl)

At 15:55 2010.01.04.ÿ, =?iso-8859-2?Q?P=E1l_Hidas?= wrote:
Az vesse az ateistára az elsõ követ, aki ugye bûntelen. :-) A Szentlélek vonatkozásában pedig az ateista egy neutrinó.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page