Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mi a tudomány? vita

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mi a tudomány? vita


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita
  • Date: Mon, 15 Dec 2008 23:52:01 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Azt hiszem, ezt a vitát nagyon sürgősen be kéne fejezni, mert erről a
problémáról nem
lehet ilyen totálisan dilettáns szinten, minden felkészültség nélkül
értelmesen vitatkozni.
(Mellesleg: a Wikipedia fő bűne, hogy nem csak megtűri, de kimondottan
támogatja az
ilyen parttalan dilettantizmust.)
Csak két abszurditás az eddigi "vitából":
Aki tanult már valaha filozófiát, abban fel se merül, hogy a filozófia ne
lenne tudomány.
A filozófia nem azonos azzal az alaptalan filozofálgatással, amire jó példa
ez a vita. A
filozófiának évszázadok alatt kidolgozott fogalomrendszere, logikája, számos
más
sajátsága van, a filozófiai tézisek próbaköve pedig ugyanúgy a valóság, mint
a fizikai
téziseké.
A vallástörténet a teológia társtudománya lenne? A teológia
kiindulópontja: "És Isten
megteremté az embert a maga képére és hasonlatosságára". A vallástörténet
kindulópontja: "És az ember megteremté az isteneket a maga képére és
hasonlatosságára". Mi a kettőban az, ami társsá tenné őket? Épp a tudományos
vallástörténet az, amivel igazán ki lehet kergetni a világból a teológusokat,
akik vallásnak
csak a saját vallásukat fogadják el, a többi vallást nem létezőnek,
pogányságnak tekintik.
Még a bibliakutatást is csak addig fogadják el "társtudományuknak" a
teológusok, amíg
az nem kérdőjelezi meg a Biblia isteni kinyilatkoztatás voltát. Amint a
bibliakutatás
emberi alkotásként kezdi kezelni a Bibliát, a teológusok már keményen
elhatárolódnak
tőle.
Hagyjuk meg a hozzáértő filozófusoknak, hogy kíséreljék meg megválaszolni
a "Mi a
tudomány?" kérdést. Azt hiszem, eddig erre tömör, lexikonszerű választ ők
se tudtak
adni.

Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page