Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita


Chronological Thread 
  • From: Pál Hidas <hidas AT mail.kfki.hu>
  • Cc: ELFT Hirado <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita
  • Date: Tue, 16 Dec 2008 02:27:58 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Először nem akartam reagálni, de egy utolsót muszáj írni, a következők
miatt.

1) A Wikipédia megköveteli a forrásokat, nem teljesen parttalan. Akkor
lesz magas színvonalú, ha minél többen írnak bele, valóban hozzáértők,
vagy ilyeneknek a könyveiből. Saját kutatási eredményt nem illik
beleírni, csak ami már átment egy publikációs rostán, ez a forrás.
Ne tévesszük össze az ismeretterjesztést a dilettantizmussal.
Ráadásul írás közben az ember kutatgat és eközben nagyon sokat tanul.
Ez sokkal nehezebb, időrablóbb, mint mások leszólása, és ez veszi el
a teret az Egelyk elől, nem az utóbbi.

2) Én tanultam filozófiát, és ott tanultam azt, hogy ez nem tudomány,
mondta a filozófus. De ez csak emlékezet, elővettem hát egy könyvet,

Lendvai L. Ferenc, Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története -
A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth Könyvkiadó, 1981)

A bevezetőben ezt írja:

"A filozófiai eszmék történetét (csakúgy, mint a vallások, a művészetek,
a tudományok történetét) lehetetlen önmagukból megértenünk: A filozófiai
problémák filozófián kívüli problémákban - társadalmi, gazdasági problé-
mákban, a korabeli vallás, művészet vagy tudomány problémáiban -
gyökereznek, s a válaszokat filozófián kívüli tényezők meghatározóan
befolyásolják."

Ezen filozófusok szerint is a tudomány a filozófián "kívül" van.
Ha pedig a filozófia nem tudomány - ami nem értékítélet -, akkor miért pont csak ők a megmondhatói annak, mi a tudomány, és miért nem a tudomány művelői? Ez már nekem túl absztrakt.

Részemről itt befejeztem. Többet nem reagálok a témában, csak egy
segítséget akartam kérni egy jó definícióhoz a tautológia helyett.

Üdvözlettel,
Hidas PálArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page