Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita


Chronological Thread 
  • From: "Válas György" <g.valas AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Mi a tudomány? vita
  • Date: Tue, 16 Dec 2008 20:55:45 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Priority: normal


Hidas Pál idézi:

> Lendvai L. Ferenc, Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története -
> A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth Könyvkiadó, 1981)
>
> A bevezetőben ezt írja:
>
> "A filozófiai eszmék történetét (csakúgy, mint a vallások, a művészetek, a
> tudományok történetét) lehetetlen önmagukból megértenünk: A filozófiai
> problémák filozófián kívüli problémákban - társadalmi, gazdasági problé-
> mákban, a korabeli vallás, művészet vagy tudomány problémáiban -
> gyökereznek, s a válaszokat filozófián kívüli tényezők meghatározóan
> befolyásolják."
>

Az idézet nem azt mondja, hogy a filozófia nem tudomány, hanem azt, amit
már
említettem, hogy a filozófiai tézisek próbaköve a valóság. Ez pedig épp a
tudományok
jellemzője.

Válas György

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page