Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] mea maxima

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] mea maxima


Chronological Thread 
  • From: Schréter János <jschreter AT t-online.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] mea maxima
  • Date: Sun, 27 Jan 2008 12:35:03 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kolleginák és Kollégák!


Illő elnézést kérek. Formai és tartalmi okokból.

Formai: bocs a generális tegeződésért. A szakmában aktívak javánál vénebb
vagyok, nomeg ez a szokás. (Kezdő KFKI-s koromban az udvaron jött szembe egy
Akadémikus és tegezett. Én szemérmetlen módon Őt vissza. Majd kiderült, hogy
nem is voltam 'avantgard'; ez a szokás. Hadd éljek én is e szokással. Hátha
ettől Akadémikus leszek... :-))) )

Tartalmi: már másodszorra dörmögök itt. Először a paratudósok elleni
kirohanásokat akartam csitítani a magam tekenyakart módján fejtegetve, hogy a
bűnt üldözzük s ne a bűnöst. Ha meg mégis, akkor az vesse rá az első követ...
hisz' tudjátok.
Most pedig azt akartam vón' mondani, hogy mi sem vagyunk maga a Tökély. A
tudásunk (össz tudásról beszélek) se befejezett, korántsem
tökéletesíthetetlen, érzelmeink és érdekeink vannak, melyek érdek nélkül,
vagy épp azzal vezérelve olyan ringbe raknak, ahol aligha volna helyünk.
Általánosabban összegezve e két alkalmat :
1.) akinek az Isten, Világszellem, evolúció (kinek-kinek hite, meggyőződése
szerint) észt ád, annak több felelősséget is rak a nyakába. Tetszik-nem
tetszik vinni kell; nem mondhajtjuk, hogy bocs: nem tudtuk, mit cselekszünk.
2.) Ha egy több szereplős játékban vki elégedetlen, akkor szinte
automatikusan a Többiekben keresi és véli megtalálni a javítani valót.
Lehetséges, hogy ez a helyzet, de nem törvényszerű. Ezért próbáljuk először
magunkon...
Mármost az a hihetetlen megvilágosodásom támadott, hogy ez rám is vonatkozik.
Kár. No, mindegy. Mellékelve azon jámbor óhajomat, hogy senki vétlent meg nem
bántottam -s ha mégis: 1000 bocs és brumm- ünnepélyesen kijelentem:
igyekszem dörmögésfüggvényemet minimalizálni.

Tisztelettel: Schréter János


  • [Fizinfo] mea maxima, Schréter János, 01/27/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page