Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] A tudomanyos meroszamokrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] A tudomanyos meroszamokrol


Chronological Thread 
  • From: "Bagyinka, Csaba" <csaba AT nucleus.szbk.u-szeged.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] A tudomanyos meroszamokrol
  • Date: Sun, 27 Jan 2008 12:20:10 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt lista, kedves Szilárd!

Szeretném megvédeni Burkina Faso csillagászait és a mérőszámot.

Ravasz dolgok ezek a mérőszámok. Tényleg mérnek valamit, s mindig
mérnek valamit. A baj velük az, hogy nem mindig azt mérik amit
szeretne valaki, vagy amit hazudnak róluk, hogy mérik. Esetedben azt
mérték meg, hogy a Burkina Faso-ban levő csillagászok tehetségesek.
Kevés cikkükkel elég nagy visszhangot tudtak kiváltani. Még csak azt
sem bizonyítja, hogy a csillagászatban tehetségesek, mert lehet, hogy
csak ismerősök szerzésében vagy publicitás kialakításában. De ez a
mérőszám nem azt mérte meg, hogy a burkina fasoi csillagászati
tudomány jelentősen hozzájárult volna a világ csillagászati
ismereteihez. Pedig te ezt vártad el tőle, s alkalmatlan célra
használtad.

De ez nem minősíti sem a cikkek szerzőit, sem a burkina fasoi
csillagászatot. Ez csak a mérőszámot alkalmatlan célra használót
minősíti. S mikor kigúnyolod a mérőszámot mint a "tudományos
kiválóság" mérőszámát, akkor magadat gúnyolod ki, mert te nevezted ki
erre a célra. S erre nem jó. De attól még nem hülyeség. Igenis minősít
valamilyen fokon. Pl. azt megmondja, hogy az a két burkina fasoi cikk
önnmagában népszerübb (tehát valószínüleg, de nem biztosan jobb) volt
mint az USA cikkek átlaga. Sőt sokkal jobb. Vagyis az USA-ban rengeteg
szemetet publikálnak, szemben Burkina Faso-val, ahol nem (annyit).

Egyik mérőszám sem hülyeség önmagában. A hülyeség az, ha alkalmatlan
célra használják, ami sajnos manapság általános. Nem a mérőszámokkal
van a baj, hanem azzal amikor ezeket érdekeik, kényük-kedvük szerint
használják fel emberek, akik azt hiszik, hogy bizonyítanak valamit,
pedig csak a vágyaikat bizonyítják.

Értem én persze, hogy emiatt háborogsz te is, de nem jó a
hozzáállásod, mert lenézed a két cikk szerzőit, ugyanazokat az
előítéleteket erősíted amelyek mindannyiunkat sujtanak (mert mi is
bizonyos értelemben burkina fasoiak vagyunk).


Üdvözlettel,

Bagyinka CsabaArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page