Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 28 Jan 2008 09:03:06 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete szemináriumára


Elõadó: Dékány István

Az elõadás címe:"A kétmódusú BS Comae vizsgálata hibrid módszerrel"

Kivonat:
A kétmódusú radiális pulzátorok az asztrofizika igen fontos objektumai.
A jól bevált lineáris pulzációs modellek felhasználásával az összes
alapvetõ fizikai paraméterük meghatározható a periódusarányuk alapján,
mindössze két egyszerû paraméter: a kémiai összetétel és a hõmérséklet
ismeretében.
Vizsgálatainkban a pulzációs modellek mellett felhasználjuk a horizontális
ági fejlõdési modellek nyújtotta erõs elméleti megszorításokat is.
Így pontos spektroszkópiai megfigyelések híján a csillagról fotometriai
úton nyerhetõ minimális spektrális információ már elegendõ ahhoz, hogy
fizikai paramétereit nagy pontossággal meghatározzuk.
Módszerünkkel többszín-fotometriai adatok alapján kiszámítottuk a
BS Comae kétmódusú RR Lyrae mezõcsillag paramétereit.
Az eljárás további alkalmazhatósága sokrétû, és az eredmények csak
csekély mértékben függnek a felhasznált pulzációs modell linearitásától.

Az elõadás idõpontja: 2008. január 31, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 13-17


Patkós László s.k.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page