Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] [Tf]Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] [Tf]Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás


Chronological Thread 
  • From: Benkő László <lbenko AT enternet.hu>
  • To: <tanforum AT lists.kfki.hu>
  • Cc: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, tanforum AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] [Tf]Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás
  • Date: Thu, 13 Sep 2007 19:19:22 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


----- Original Message ----- From: "Katalin Munkacsy Dr" <katalin.munkacsy AT gmail.com>
To:
<tanforum AT lists.kfki.hu>
Cc:
<tanforum AT sunserv.kfki.hu>;

<fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
Sent: Thursday, September 13, 2007 5:28 PM
Subject: Re: [Tf]Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás


Véleményem szerint tényleg baj van, de talán még nehezíti a helyzetet,
hogy nem tudjuk, korábban jó volt-e a magyar természettudományos
oktatás, vagy a remek eredmények a sok ráfordításból származtak (idő,
energia) Munkácsy Kati


Úgy vélem, hogy is - is. Voltak nemzetközileg is igen elismert, kiváló TANÁROK, akinek valóban életcéljuk volt a rájuk bízott növendékek minél alaposabb oktatása. Csak a példa kedvéért, ilyen volt pl. Vermes Miklós is. (Engem is tanított, innen tudom egészen biztosan!)
Természetesen, igen valószínű, hogy ma is vannak hasonló "pedagógusok", akik nem csak "munkahelynek" tekintik az iskolát, hanem az oktatás, a dolgok megtanítása, elsajátíttatása a céljuk.
Az már viszont a jelen problémája, hogy a tanároknak jószerével nagyon kevés idejük marad a tényleges oktatásra, amit a rájuk háruló sok adminisztrációtól az óraszámok drasztikus csökkenéséig, sok minden befolyásol. Tény, hogy x óra alatt lehetetlen x^2 óra anyagát úgy leadni, hogy a diák azt meg is értse, – ami a természettudományok terén a legfontosabb, – a szükséges bemutatókat is elvégezze, – kísérletek bemutatása, – és a szükséges számonkérésekkel is lépést tudjon tartani. Ráadásul. mint ismert, a természettudományos szükséges ismeretek is napról-napra gyarapszanak, amivel az oktatónak is lépést kell tartani, valamilyen módon be kell(ene) építenie az anyagba, meg mindezzel naprakészen kellene lennie. Szinte egy lehetetlen feladat, ha ehhez nem kap kellő támogatást is.
Benkő László.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page