Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] [Tf] Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] [Tf] Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás


Chronological Thread 
  • From: "Katalin Munkacsy Dr" <katalin.munkacsy AT gmail.com>
  • To: tanforum AT lists.kfki.hu
  • Cc: tanforum AT sunserv.kfki.hu, fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] [Tf] Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás
  • Date: Thu, 13 Sep 2007 17:28:32 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Véleményem szerint tényleg baj van, de talán még nehezíti a helyzetet,
hogy nem tudjuk, korábban jó volt-e a magyar természettudományos
oktatás, vagy a remek eredmények a sok ráfordításból származtak (idő,
energia) Munkácsy Kati

On 9/13/07, Härtlein Károly
<hartlein AT eik.bme.hu>
wrote:
> Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás
>
> Súlyos válságba kerülhet a középiskolai természettudományos képzés a
> következő évtized közepétől, ha nem történik kedvező fordulat –
> jelentette ki Kroó Norbert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
> alelnöke, a Rátz Tanár Úr Életműdíjat odaítélő alapítvány, a
> Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke.
>
> Kroó Norbert szerint sürgős cselekvésre van szükség annak a 90-es évek
> elején kezdődött kedvezőtlen folyamatnak a visszafordítására, amelynek
> következményeként ma már kevés a jól képzett középszintű tanár, a szakma
> fokozatosan elöregszik, s nincs kellő utánpótlás. Mint mondta, a
> középfokú reáloktatásban 70 százalékos a negyven év feletti tanárok
> aránya, míg a harmincon aluliaké alig 8 százalékos. Ráadásul a tanári
> pályát választók felvételi ponthatára idén az államilag finanszírozott
> nappali tagozatos fizika és matematika szakokon az intézmények nagy
> részében már 90 pont alá süllyedt.
>
> „Az alacsony belépési küszöb könnyen az oktatás színvonalának romlását
> eredményezheti. A valóban tehetséges, felkészült diákok nem a tanári
> pályát, hanem a versenyszférát választják, így a pedagógusi pályára a
> kisebb tudású hallgatók jelentkeznek" – fogalmazott Kroó. Mint kiemelte,
> a hanyatlás legjobban a fizikatanárok képzésében érhető tetten, ahol a
> rendszerváltás óta a „szaktanár-kibocsátás" a felére csökkent.
>
> Az MTA alelnöke problémaként említette az alacsony óraszámot is, holott
> – mint arra rámutatott – „a fizika sok mindennek" teremti meg az
> alapját. „Ha azt akarjuk, hogy a következő nemzedékek képesek legyenek
> megállni a helyüket, ezen a területen kell a legtöbbet áldozni" –
> hangsúlyozta a kuratórium elnöke. Elmondta, hogy másutt is gondok vannak
> a reáltárgyak oktatásával, de a fejlett európai országokban már hosszabb
> ideje fokozott figyelmet fordítanak erre a problémára. Kroó Norbert
> példaként Angliát hozta fel, ahol a középiskolai fizikatanár-hiány
> megoldására fizetésüket a többi tanár bérének duplájára emelték.
> (mti)
> _______________________________________________
> A lista cime:
> Tanforum AT lists.kfki.hu
> Informaciok: https://sunserv.kfki.hu/mailman/listinfo/tanforum
> Listagazda:
> listsadm AT lists.kfki.hu
>Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page