Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás


Chronological Thread 
  • From: Nagy László <nlacap AT freemail.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc: tanforum AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Begyűrűzött: súlyos válság előtt áll a reáloktatás
  • Date: Fri, 14 Sep 2007 06:55:30 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Sajnálom, hogy természettudományokban jártas emberek sem ismerik a matematikát:
> Mint mondta, a középfokú reáloktatásban 70 százalékos a negyven év feletti tanárok aránya, míg a harmincon aluliaké alig 8 százalékos.
Ez nem meglepő: harmincan aluliak (23-24 évesen végeznek az egyetemen) 6 éves periódus . 30-40 év 10 év . 40-62 (nyugdíjkorhatár és még esetleg pár plusz év) 22 év . Így 15%-58% lenne a matematikai százalék, ehhez képest nem olyan rossz 8-70%.

>„Az alacsony belépési küszöb könnyen az oktatás színvonalának romlását eredményezheti. A valóban tehetséges, felkészült diákok nem a tanári pályát, hanem a versenyszférát választják, így a pedagógusi pályára a kisebb tudású hallgatók jelentkeznek”
Nem akarom elkeseríteni a kollégákat, de ez mindig is így volt nem a pedagógia szakok voltak soha a "legmenőbbek"

>Mint kiemelte,a hanyatlás legjobban a fizikatanárok képzésében érhető tetten, ahol a rendszerváltás óta a „szaktanár-kibocsátás” a felére csökkent
És kell-e több a mai óra, illetve gyerekszámhoz ? A túlképzés is bűn !

>Kroó Norbert példaként Angliát hozta fel, ahol a középiskolai fizikatanár-hiány megoldására fizetésüket a többi tanár bérének duplájára emelték.
Ez szerintem egyszerűen nem igaz ! Szeretném én azt a tantestületet, szakszervezetet látni ami belemegy ilyenbe.

Minden tiszteletem Kroó Norbert munkásságáért, de sajnos az ilyen nyilatkozatokkal többet árt, mint használ.

Nagy László
fizikatanár
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page