Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Elborzaszto Csillagaszat Atlasz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Elborzaszto Csillagaszat Atlasz


Chronological Thread 
  • From: Horvath Arpad <horvath.arpad AT roik.bmf.hu>
  • To: Bukovinszki Ro'bert <ber AT vnet.hu>
  • Cc: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Elborzaszto Csillagaszat Atlasz
  • Date: Fri, 2 Mar 2007 11:05:21 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Listatagok!

Egy példa a (többnyire pozitív) ajánlásra a csillagászati
könyvismertető:
http://kiskun.mcse.hu/index2.php?option=konyvism&Itemid=38

Keszthelyi Sándor hosszú ideig komoly munkát végzett a csillagászati
jellegő könyvek ismertetésével. Nem látok utalást rá, hogy a
könyvismertetés miért fejeződik be a 2005-ös évnél.

(A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája (CSIMABI), amiben szintén
fontos szerepe van, viszont szerencsére folyamatosan fejlődik.
http://kerikata.hu/csimabi/cs-onlin.htm A Fizikai Szemle cikkeit is
megtaláltam közöttük.)

Üdvözlettel:
Horváth Árpád

Bukovinszki Ro'bert írta (Dátum: 2007. Mar. 02.)
> Talán az ELFT és más szakmai közösségek, mint pl. az MCSE tehetnének
> valamit, viszonylag kevés anyagi befektetéssel: létre kell hozni egy NEM
> AJÁNLOTT könyvek listáját, s erre kerüljenek fel az ilyen rettenetek, akár
> a
> szakmai listákra beérkezo ajánlás alapján, akár valamilyen e célra
> létrehozott elbíráló szakmai fórum ajánlása után! Ahogy írtam "talán": meg
> kell fontolni a vezetoségeknek, s meg kell csinálni. Szerintem ha csak már
> az általam most megemlített két szervezet NEM AJÁNL valamit, annak lesz
> súlya, pláne ha lesz egy kis propagandája is ahol csak lehet. Biztos vagyok
> benne, hogy úgy a fizikusi, mint a csillagászati szakmai közösségnek vannak
> olyan prominens képviseloi, akik fel is tudják vállalni ezt a kétségtelen
> plusz terhet. Ha ez utóbbi nem vagy nehezen megy (ezt is megértem), a
> szakmai listákon is, vagy akár valamely netes szakmai portálon meg lehet
> szavaztatni anem-ajánlott kiadványokat, s az alapján "N-listázni"...

--
Horvath Arpad
<horvath.arpad AT roik.bmf.hu>
Honlap: http://www.roik.bmf.hu/harp
Munkahely: Budapesti Műszaki Főiskola, ROIK
Munkahelyi tel: 22/316-260 125-as mellék
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page