Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Elborzaszto Csillagaszat Atlasz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Elborzaszto Csillagaszat Atlasz


Chronological Thread 
  • From: Zana János <janos.zana AT uni-corvinus.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Elborzaszto Csillagaszat Atlasz
  • Date: Thu, 01 Mar 2007 15:54:36 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Budapesti Corvinus Egyetem

Istvan Horvath írta:
Kezembe akadt A Csillagaszat Atlasza

meg mindig a 11. oldalrol:
"... de elerkezik az ido, amikor a folyamat megfordul,
es az univerzum egitestei osszetartanak, amikor is
egy meg a kezdetinel is surubb, kompaktabb anyag formalodik."

Reménykedjünk abban, hogy a szerzö (fordító?, kiadó?) éppolyan szingularitás felé tart, mint a világegyetem összeomlási elmélete.


Üdvözlettel János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page