Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 2 Mar 2007 11:19:18 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghívo
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Holl András

Cím: "Számítástechnikai trendek, lehetõségek"

Kivonat:

Áttekintjük a számítástechnika újdonságait és lehetõségeit, mindezt a
Csillagdában való lehetséges felhasználás szemszögébõl. Nem tekintünk a
messzi jövõbe - olyan eszközöket, technikákat is bemutatunk, amelyek nem
újak, sõt, egyeseket már az Intézetben is használunk, de nem olyan széles
körben, mint lehetne.

Az elõadás idõpontja: 2007. március 8, csütörtök 14h

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkos Laszlo
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page