Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.hu>
  • To: mind AT atomki.hu, fizinfo AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-ELM.FIZ."@atomki.hu, "KLTE-KIS.FIZ."@atomki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 15 Sep 2005 15:38:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghívó

az MTA Atommagkutató Intézete,
a Debreceni Akadémiai Bizottság Fizikai Munkabizottsága,
és a Szegedi Akadémiai Bizottság Anyagtudományi Munkabizottsága
szemináriumára

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2005. szeptember 22-én, csütörtökön 11:00 órakor
kezdődő előadás címe:

Szilárdtestfelületek megmunkálása
és vékonyrétegek kialakítása lézerekkel

Előadók:
Tóth Zsolt tudományos főmunkatárs,
SZTE MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport
Budai Judit PhD hallgató,
SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Rövid kivonat az előadás tartalmából:
Az előadásban bemutatjuk a lézeres anyagmegmunkálás alapvető
eljárásait, és utána saját kutatási területeinkről példákkal
illusztráljuk azt, hogy mi mire használjuk a lézereket.

Az előadás és diszkusszió után (kb. 12 órakor)
a DAB Fizikai Munkabizottsága Közgyűlést tart,
amelynek napirendje az új elnök megválasztása.

============================================================

Üdvözlettel:

Dr. Bohátka Sándor Dr. Rajta István
elnök titkár

bohatka AT atomki.hu

rajta AT atomki.hu

Debreceni Akadémiai Bizottság
Fizikai Munkabizottsága
http://www.atomki.hu/~rajta/dab-fmb/

============================================================
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page