Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok


Chronological Thread 
  • From: <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok
  • Date: Thu, 15 Sep 2005 16:27:06 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

AEKI ASZL SZEMINÁRIUMOK

2005. II. félév


Szeptember 22. csütörtök, 11:00

David Maisonnier (EFDA, Garching): Summary on the fusion power plant
conceptual study.

Október 3.

Jákli György: Alkáli-halogenidek hidratációja a móltérfogat
izotópeffektusa alapján.

Október 17.

Imre Attila: Indirekt módszerek folyadék-folyadék
fázisegyensúlyok meghatározására metastabil rendszerekben.

November 14.

Somogyi András: Hasadási termékek adszorpciója a pihentető
medence szerkezeti anyagaira.

November 29. kedd

Balaskó Márton: A meghibásodott K5 szabályozórúd radiográfiai
vizsgálatai.

December 12. 10:00

Szalai István (Tanszékvezető, Veszprémi Egyetem, Fizika Tanszék):
Ferrokolloidok fázisegyensúlyi és mágneses tulajdonságai.


A szemináriumokat általában hétfőn reggel 9:00 órakor tartjuk.
Az ettől eltérő időpontokat külön jeleztük.  • [Fizinfo] AEKI ASZL szemináriumok, nagyg, 09/15/2005

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page