Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.hu>
  • To: mind AT atomki.hu, fizinfo AT sunserv.kfki.hu, "KLTE-ELM.FIZ."@atomki.hu, "KLTE-KIS.FIZ."@atomki.hu, hnucsoc AT sunserv.kfki.hu, potornai AT tigris.klte.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 14 Sep 2005 11:15:15 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2005. szeptember 20-án, KEDDEN 11:00
órakor

Fényes Tibor

röviden bemutatja

ATOMMAGFIZIKA
című most megjelent könyvét


Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté ZoltánA könyv áttekintést ad az atommagfizikában elért legfontosabb
eredményekről. Tárgyalja az atommagok alapvető sajátságait, a magerőket, a
magfizikai mérőberendezéseket és -módszereket, a gyorsítókat, az atommag
szerkezetét, a különböző atommag-modelleket, a bomlástípusokat, az
atommagreakciókat és a magfizika fejlődési irányait. Külön részben
foglalkozik a magfizika főbb alkalmazásaival (atommag-reaktorok, nukleáris
fegyverek, elemanalízis, ipari és mezőgazdasági alkalmazások,
kormeghatározás, nukleáris asztrofizika, nukleáris orvostudomány). Az
egyes fejezetekhez feladatok csatlakoznak, melyek megoldásai a függelékben
találhatók.

A kötet tárgyalja mind a kísérleti, mind az elméleti eredményeket. Ez
utóbbi miatt alapvető kvantummechanikai ismeretek szükségesek az anyag
megértéséhez, egyébként a könyv igyekszik önmagában érthető lenni. A
fejezetek végén részletes irodalomjegyzék található, ami útmutatást ad az
elmélyültebb tanulmányokhoz.

A könyv elsősorban fizikus egyetemi hallgatóknak és magfizikából
doktorálni szándékozónak ajánlható, de érdeklődésre számíthat
tanárjelöltek, tanárok és praktizáló fizikusok részéről is.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page