Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó, 2023. 03. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó, 2023. 03. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó, 2023. 03. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online
  • Date: Sun, 26 Feb 2023 13:57:57 +0100

Szeminárium meghívó

Cím: Bioelektronika az alapkutatásban és az alkalmazott tudományban

El?adó: Dr. Dér András, MTA doktora
SZBK Biofizikai Intézet, tudományos tanácsadó


Id?pont: 2023. 03. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online
https://join.skype.com/L16pbtjiC3Rd

Absztrakt:
A nemzetközi szakirodalomban a bioelektronika szót általában két különálló diszciplína megjelölésére használják. Az egyik - a biofizikai alapkutatás részeként - az él? szervezetekben lejátszódó elektromos jelenségekkel foglalkozik, a másik pedig - mint a legutóbbi évtizedekben kifejl?dött információ-technológiai tudományág - biológiai eredet? anyagok elektronikai alkalmazási lehet?ségeit kutatja. Mindkét tudományterület fontos objektumai az egyes strukturális egységeket elválasztó határfelületek. Kutatásaink célja a biológiai határfelületeken lejátszódó elektromos és optikai folyamatok vizsgálatára alkalmas új mérési módszerek és elméleti modellek kifejlesztése, illetve ezek alkalmazása a bioelektronikai tudomány mindkét ágában.

Nemrégiben olyan chiplaboratóriumi modellrendszerek fejlesztésébe kezdtünk, ami reményeink szerint lehet?vé teszi a soksejt? él?lények szerveit elválasztó biológiai határrétegek komplex biofizikai vizsgálatát, beleértve a sejtrétegek elektromos ellenállásának, transzporttulajdonságainak és zéta-potenciáljának mérését állandó keringetés és optikai (mikroszkópos) megfigyelés mellett.

Nemcsak a fizika segíthet azonban egyes biológiai alapproblémák megoldásában, hanem a biológia is hozzájárulhat (alkalmazott) fizikai kutatási eredmények eléréséhez. Saját kísérleti adataink pl. azt bizonyítják, hogy fehérje-alapú filmek - kedvez? optikai tulajdonságaiknál fogva ? integrált optikai alkalmazások aktív elemeiként, pl. optikai kapcsolókként is használhatók.

Mindezek alapján abban bízunk, hogy a bioelektronika mindkét ágában folytatott kuatásainknak hosszabb távon gyakorlati felhasználása is várható, pl. az optoelektronikában, vagy a gyógyszerkutatásban és az orvosi diagnosztikában.


Minden érdekl?d?t szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
Szeminárium koordinátor

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE FI szeminárium meghívó, 2023. 03. 01. 15h, Budó Ágoston tanterem & online, mcsete, 02/26/2023

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page