Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Szolidaritási nyilatkozat - ELFT elnökségének nyilatkozata

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Szolidaritási nyilatkozat - ELFT elnökségének nyilatkozata


Chronological Thread 
  • From: Hajdu Csaba <hajdu.csaba AT wigner.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Szolidaritási nyilatkozat - ELFT elnökségének nyilatkozata
  • Date: Fri, 28 Oct 2022 16:49:02 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu


On Fri, 28 Oct 2022, Balázs Vető wrote:

Nem vagyok az ELFT tagja, de bölcs emberek lehettek az ELFT alapítói, hogy az alapító okiratban kizárták a társulat tevékenységéből a politikát.

A játékszabályokat általában normális körülményeket, és normális szereplőket feltételezve hozzák. Arra bizonyára nem gondoltak a bölcs alapítók, hogy miként ad majd az ELFT szigorúan csak szakmai támogatást a fizikatanároknak, amikor már alig lesznek, vagy teljesen elfogynak.

A közoktatás állami feladat, tehát nem független a politikától, így akár azt is deklarálni lehetne, hogy az ELFT nem foglal érdemben állást semmilyen, a közoktatást érintő kérdésben.

Hibás a tankönyv? Nem szabad szólni, mert esetleg megbántódik szegény szerző, és politikai támadásnak tekinti...

Én sem vagyok az ELFT tagja, és egyre kevésbé valószínű, hogy újra az leszek.

De, az üzemeltetőknek nem kellene szabályozni, hogy ne sajátítsák ki a politikai aktivisták ezt a levelező felületet?

Kíváló ötlet, már csak az a kérdés, hogyan dől el, ki politikai aktivista.

Pl. akiket a "megfelelő" sajtótermékek annak bélyegeznek?
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page