Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Megjelent fizika könyvem bemutatója Pakson

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Megjelent fizika könyvem bemutatója Pakson


Chronological Thread 
  • From: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • To: "fizinfo AT lists.kfki.hu" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: Tamás Geszti <gesztitamas AT gmail.com>, Sarkadi Dezső <dsarkadi AT gmail.com>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Megjelent fizika könyvem bemutatója Pakson
  • Date: Sun, 2 Oct 2022 19:21:49 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com


Kedves Tamás ésDezső, tisztelt listaolvasók!

Örömmel olvastam aFizInfon közzétett véleményedet (személyesen válaszoltam is
neked). Még jóval ezelőtt meg a napokban is, telefonon már megbeszéltem
SarkadiDezsővel a kísérletet, ugyanis mi régi, jó kapcsolatban vagyunk.

A kísérletelső látásra nagyon megtetszett, de Cavendish-kísérletnektartottam.
Nemsokára rájöttem, hogy a mostani ingamozgással azonos síkúelmozdulás nem is
jöhet létre, mert a nehezék, a lengés síkjában valóközeledéskor vonzza az
ingát, utána pedig ellentétes erő hat, vagyis lényegébenkompenzálás történik.
Sokkal erősebb lenne a lengés síkjára merőleges iránybanlétrejövő
kölcsönhatás, mert az erősen változó távolság miatt aközeledő-távolodó
kölcsönhatás többet változik, és mindig vonzó, vagy kevésbévonzó. Ezek
szerint az álló inga a mostani síkra merőlegesen indulna el. Nemindulhat el –
jött a gyors válasz – mert ez dinamikus gravitáció! Vajon, akörmozgás
centripetális gyorsulása is okozhat „dinamikus” gravitációt, volt aválaszom.
Nem tartottam elégségesnek a kapott magyarázatot.
Kísérleti fizikuslévén, először „élőben” is megnéztem a kísérletet, ugyanis
477 képre bontottam akisfilmet, így nyugodtan elemezhettem minden képet. Az
érdekesnek tartottrészekből négy, néhányképes pdf-et készítettem, ezeket
csatolom. A képeket akísérlet elejéről, közepéről és a végéről úgy
választottam ki, hogy egy teljesperiódus kb. ¾ részét ábrázolják. Az
elképzelt kerék-óraszámlapon „délben”, azüveg mellett lenne a legerősebb
kölcsönhatás. A képek elemzése nagyon nemezt mutatja! A szellemesen
elszigetelt inga össze-vissza leng a kialakultkomplex, csatolt rezgés miatt.
Az inga másként leng a négy sorozatban. A DG074-079.pdf-en a nehezék
közeledésekor az inga közeledik, de a DG219-224.pdf-en éppen fordítva
történik. A másik két pdf-ben már erősoldalrezgések is vannak, alig
állapítható meg a lengés iránya. Abban is egyetértek Tamással, hogy az mozgó
üveg levegője mozgatja az ingát (akárcsak a szél).
A teljes kisfilm képeit egy pdf-fé alakítottam, ez 70 MB felett lévén, SD
kiserlete.pdf címmel innen letölthető. A letöltésutáni első indításkor a pdf
rákérdez a teljes képernyő engedélyezésére, azelfogadást az Adobe Reader
megjegyzi. A teljespdf-et léptetve, szomorúan állapítottam meg, hogy a
filmezéskor egy ilyenérdekes kísérlet megérdemelt volna egy állványt, mert a
képek össze-visszamozognak. Az asztal (padló) nem mozog, hiszen a nehezék +
asztal rendszertömegközéppont-változása ezt is eredményezheti. Utólag jöttem
rá, hogy a lágypadlón álló kamera rezeg az állványával együtt. Mostmár
egyértelmű lett acsatolt rezgés ténye!

Összegezve: a lengésés a körmozgás egyáltalán nincs szinkronban, ezek szerint
az inga lengése akézzel való indítás után egy csatolt rezgésből származik, és
főleg önállóéletet él! Maradjunk a newtoni gravitációnál! Én számtalan
kísérletetterveztem, építettem, mértem, és szinte mindig valamit nagyon
rosszul oldottammeg. Az elméletisek kiradírozzák, de nekünk újat kell
építenünk!

Ennyi kritika után illik bemutatni az én elképzelésemet. Nem vetem el a
dinamikus gravitáció létét, azt kísérletileg kelleneigazolni! Két egyforma,
azonos síkban lengő ingát készítenék, egy-egy öntött éslecsiszolt, 10-15
kg-os ólomgolyóval. A borosüveg helyett (azt mindeneshetőségre magam mellett
tartanám), egy levágott aljú műanyag hengerthasználnék, átlátszó ablakkal. Ha
gazdagabb lennék, akkor egy légritkítottműanyag hengerbe (az utcai
szennyvízvezetékekhezhasználják) szerelném az egész ingát! Ha még gazdagabb,
akkor meghívnámDezsőt a NASA vákuumkamrájába. A rendszer gerjesztését egy
másik,számítógép-vezérelt ingával oldanám meg, amely az első inga
kétperiódusnyiidőközében érkezne az álló ingához. A mindig újraindított inga
szögamplitúdójaállandó! Számítógép-vezérléssel és a golyók közötti távolság
állíthatóságávalnéhány mm közeledés is létrehozható. Amennyiben a sokszor
megismételt,kétperiódusnyi időnként létrehozott newtoni vonzás elégséges, az
első inga ismeg fog mozdulni!

Ha nem mozdul meg, akkor megpróbáljuk ajóval erősebbnek tartott dinamikus
gravitációval. A két inga gyorsulása akkor alegnagyobb, amikor
indulnak-érkeznek, tehát – az elmélet szerint – ekkor alegerősebb a dinamikus
gravitáció kölcsönhatása is. Szembe lengetjük azingákat. Ha a gerjesztő inga
állandó amplitúdója mellett elérjük aközeledésüket, akkor nemsokára
értesítést kapunk Stockholmból…

Amennyiben a célinga amplitúdója csökken, akkor maradjunk csak a
newtonigravitációnál.

Az se baj, ha a nehéz építkezés előtt a IX. osztályos fizika és a newtonierők
alapján előre kiszámítjuk a golyó elmozdulásának nagyságrendjét, nehogymár az
elmozdulás vélt hiányában lemondjunk a newtoni gravitációról is.

Tisztelettel,István

 

Attachment: DG 074-079.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: DG 219-224.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: DG 324-329.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: DG 359-363.pdf
Description: Adobe PDF document
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page