Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség


Chronological Thread 
  • From: "Varga, G" <vargabagoj AT gmail.com>
  • To: Bihari Gábor <bihari.gabor AT science.unideb.hu>
  • Cc: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>, fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség
  • Date: Mon, 24 Feb 2020 10:04:23 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

nézzétek el (!!!), hogy nagyon illetéktelenül huhogok bele. felcsaptam
füleimet, mert diákkoromban a mágnesség fogalmait értettem meg a
leglassabban és legnehezebben. (máris látjátok MENNYIRE illetéktelen
vagyok.)

a 70-es évek általam látott fizika könyvei a "nyugalmi indukciót"
elkerülik. az akkori nemzetközi tanítással és nyelvezettel szinkronban
vannak. (jó korszak volt: például a Berkeley Physics Course széleskörű
tanítási használatba vételének időszaka.)

ad Bihari G.: úgy tűnik, a "nyugalmi indukció" nem "megmaradt", hanem
visszatért! a XIX. század közepén a tudósokat foglalkoztatta (bár úgy látom
nem nevezték "nyugalminak"): "James Clerk Maxwell drew attention to the
separate physical phenomena in 1861.[21][22]" szerintem cél(!)szerűtlenül
tért vissza: "the two situations both corresponded to a relative movement
between a conductor and a magnet, and the outcome was unaffected by which
one was moving. ... [24]" (nagyon érdekes szavakat pontoztam ki, ezeket és
a forrásokat a https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction
szócikk megmutatja.)

ha diáknak képzelem magam, a jelenségen alapuló műszaki rendszerek
sokfélesége és a leíró matematika egysége foglalkoztatná fantáziámat, a két
definíció használata - szerintem túlhaladott különbözősége - TERHELNÉ azt..

azt is jelzi a néhány felkeresett német és angol nyelvű ottlap, hogy a mai
magyarországi tankönyvekben látott nyugalmi indukciót nem tudnám
megfeleltetni ezen nyelveken leírt fogalmaknak, definícióknak. vélelmezem,
hogy a honi tanítás elszakadása a "nemzetközitől" hátrányos.

a magam részéről köszönetet mondok Bartos-Elekes tanár Úrnak, mert amire
felhívja a figyelmünket, erős visszásságnak, korrigálandónak gondolom. a
továbbiakat a tanításhoz értő széles látókörű kollégáimra bízom.

tisztelettel
Varga "bagoj" Gábor

On Mon, 24 Feb 2020 at 10:14, Bihari Gábor <bihari.gabor AT science.unideb.hu>
wrote:

> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Kedves István!
>
> Ha úgy nézzük, valóban nem létezik nyugalmi indukció. Hiszen a Maxwell
> egyenletek felől nézve a dolgot, a változó elektromos tér kelt változó
> mágneses teret, a változó mágneses tér kelti az újabb változó elektromos
> teret. És így tovább, nyugalomról szó sincs.
>
> Nyilván ennek a fajta öngerjesztő változásnak kezdődnie kell valahol és ez
> a kezdet az elektromos tér forrása, az elektromosan töltött részecske.
> Nekik köszönhetően létezik az "eredendő" elektromos tér és ennek változásai
> hozzák létre az elektomágneses jelenségek széles skáláját. És ha innen
> nézzük, akkor valóban nincs nyugalmi indukció, hiszen töltött részecskék
> mozgása nélkül eleve mágneses tér sincsen (már ha jól tudjuk és valóban nem
> léteznek mágneses monopólusok).
>
> Azt hiszem, hogy a nyugalmi indukció, mint fogalom, azért maradt meg a
> fizika tanításában, mert a hétköznapi jelenségeket ismerő diák valószínűleg
> nem tudna megbarátkozni az elektromágnességgel, ha olyan bonyolult és
> számára megfoghatatlan fogalmakkal indítanánk, mint a forrásos és örvényes
> terek viselkedése. Tehát akkor maradunk a kaptafánál és gyakorlatilag a
> történeti úton haladunk: hétköznapi, kézzel fogható tárgyakkal kísérletezve
> kezdjük az elektrosztatikus és a mágneses alapjelenségekkel, gyakorlatilag
> a görögökkel kezdve a középkoron át Faradayig.
>
> Ez persze bizonyos szempontból bonyolultabb, mintha térelmélettel
> kezdenénk. Hiszen a történeti szemlélet szerint úgy indítunk, hogy van
> többféle jelenségünk, amikről végül kiderül, hogy összefüggenek egymással.
> És hogy tulajdonképpen a nyugalmi indukció lényege sem a nyugalom, hanem
> éppen a mozgás. Viszont ez így már kifejezetten érdekes dolog, hogy ha
> makroszkopikusan nyugalomban lévő tárgyaknál is létrejöhet az indukció,
> akkor ott valamilyen töltések mozognak az anyagban.
>
> Szóval a fogékonyabb diákoknak szerintem nyugodtan el lehet árulni, hogy a
> nyugalmi indukció egy olyan jelenség, ami messzire előre mutatott a
> fizikában. Ha valaki kivételes zseni - mint Faraday - akkor a két
> nyugalomban lévő tekercsben változó áram esetéből rájön, hogy az áram
> valójában valaminek a mozgása a fémben. Ami már majdnem atomfizika, de ezt
> már csak mi látjuk a messzi jövőből nézve.
> Üdvözlettel:
>
> Bihari Gábor
>
>
>
>
> ----- Eredeti üzenet -----
> Feladó: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
> Címzett: "fizinfo" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
> Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2020. február 23. 0:21:20
> Tárgy: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Nyugalmi indukció – létezikilyen nevű jelenség?
> Sokat kísérletező,nyugalmazott, nagyváradi fizikatanár vagyok. Most a nagy
> tanügyi átrendezésekalkalmával többet nézegetem, ízlelgetem a
> Magyarországon tanított fizikafogalmait, próbálom megérteni a különleges
> elnevezések mögötti fizikai jelenségeket.
>
> A napokbanarra döbbentem rá, hogy egy alapvetőfizikai jelenséget nem
> ismerek, nem is hallottam róla sőt, jobbanmeggondolva, számomra az
> elnevezése azt sugallja, hogy az nem is létezhet. Azelektromágneses
> indukció egy hivatalos fajtájával, a nyugalmi indukcióval találkoztam.
>
> Faraday tízéven át sikertelenül kísérletezett, mert egy mozdulatlan
> mágnessel szeretettvolna áramot létrehozni. A sikertelenség fő oka a
> mágneses tér változásánakbiztos kizárása volt. Faraday rájött, hogy csakis
> a mágneses tér változása hozhatja létre az elektromos áramot. Ezutánegyre
> bővítette az okok körét* ésugyanazt az okozatot (áram) kapta. Azújabb
> okokban mindig benne volt a régebbi ok. Lenz óta tudjuk, hogy valójában
> azindukált áram mágneses tere ellene szegül az őt létrehozó mágneses tér
> (indukció, fluxus) változásának. Eztlegyőzve, munkát végzünk, ebből
> keletkezik az elektromos energia.
>
> Egy mágnes mechanikai mozgásából keletkező fluxusváltozás az
> elektromágnesesindukció jelensége szempontjából azonos egy változó
> áramjárta tekercs általkeltett fluxusváltozással. A külső szemlélő számára
> egy transzformátor a nyugalmiindukció alkalmazásának tűnhet, ez így is van,
> de csak akkor, ha kikapcsoljuk.A transzformátor tervezésekor és építésekor
> figyelembe kell vennünk a mágnesesdomének mágneses tér vezérelte „táncát”,
> a mágneses indukció nagyságát éslinearitását, de főleg annak
> elkerülhetetlen telítődési tendenciáját, amely fizikaikorlátot szab a
> mágneses fluxus növekedésének.
>
> Összefoglaló. Szerény véleményem szerint nincs nyugalmi indukció, az
> előbbi okok közülvalamelyik mindig változik, különben nincs munka, és
> értelemszerűen elektromosenergia sem keletkezhet, vagyis nincs nyugalmi
> indukció! A ΔΦ-ben minden előbbiok benne van, csak a nyugalmi hiányzik!
>
> Tisztelettelkérem a kollégákat, hogy valaki magyarázza már el nekem a
> nyugalmi indukciójelenségét. Az elnevezést csak akkor fogadom el, ha a
> jelenség során biztosankimutatható a ΔΦ = 0 kísérleti feltétel, és az áram
> továbbra is víganfolyik.
>
> Bartos-Elekes István
>
> ___________________________________
>
> *okok körét: ΔH, ΔI, Δμ, ΔB, ΔS, ezekből az általánosabb ΔΦ keletkezett.
> Az okok megtalálásának kísérleti módját lásda Fizikai Szemle 2019. márciusi
> mellékletében.
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> | fizinfo AT lists.kfki.hu |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> | listsadm AT mail.kfki.hu |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> | fizinfo AT lists.kfki.hu |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> | listsadm AT mail.kfki.hu |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
>
>
>
>
>Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page