Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség


Chronological Thread 
  • From: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség
  • Date: Sat, 22 Feb 2020 23:21:20 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com

Nyugalmi indukció – létezikilyen nevű jelenség?
Sokat kísérletező,nyugalmazott, nagyváradi fizikatanár vagyok. Most a nagy
tanügyi átrendezésekalkalmával többet nézegetem, ízlelgetem a Magyarországon
tanított fizikafogalmait, próbálom megérteni a különleges elnevezések mögötti
fizikai jelenségeket.

A napokbanarra döbbentem rá, hogy egy alapvetőfizikai jelenséget nem ismerek,
nem is hallottam róla sőt, jobbanmeggondolva, számomra az elnevezése azt
sugallja, hogy az nem is létezhet. Azelektromágneses indukció egy hivatalos
fajtájával, a nyugalmi indukcióval találkoztam.

Faraday tízéven át sikertelenül kísérletezett, mert egy mozdulatlan mágnessel
szeretettvolna áramot létrehozni. A sikertelenség fő oka a mágneses tér
változásánakbiztos kizárása volt. Faraday rájött, hogy csakis a mágneses tér
változása hozhatja létre az elektromos áramot. Ezutánegyre bővítette az okok
körét* ésugyanazt az okozatot (áram) kapta. Azújabb okokban mindig benne volt
a régebbi ok. Lenz óta tudjuk, hogy valójában azindukált áram mágneses tere
ellene szegül az őt létrehozó mágneses tér (indukció, fluxus) változásának.
Eztlegyőzve, munkát végzünk, ebből keletkezik az elektromos energia.

Egy mágnes mechanikai mozgásából keletkező fluxusváltozás az
elektromágnesesindukció jelensége szempontjából azonos egy változó áramjárta
tekercs általkeltett fluxusváltozással. A külső szemlélő számára egy
transzformátor a nyugalmiindukció alkalmazásának tűnhet, ez így is van, de
csak akkor, ha kikapcsoljuk.A transzformátor tervezésekor és építésekor
figyelembe kell vennünk a mágnesesdomének mágneses tér vezérelte „táncát”, a
mágneses indukció nagyságát éslinearitását, de főleg annak elkerülhetetlen
telítődési tendenciáját, amely fizikaikorlátot szab a mágneses fluxus
növekedésének.

Összefoglaló. Szerény véleményem szerint nincs nyugalmi indukció, az előbbi
okok közülvalamelyik mindig változik, különben nincs munka, és értelemszerűen
elektromosenergia sem keletkezhet, vagyis nincs nyugalmi indukció! A ΔΦ-ben
minden előbbiok benne van, csak a nyugalmi hiányzik!

Tisztelettelkérem a kollégákat, hogy valaki magyarázza már el nekem a
nyugalmi indukciójelenségét. Az elnevezést csak akkor fogadom el, ha a
jelenség során biztosankimutatható a ΔΦ = 0 kísérleti feltétel, és az áram
továbbra is víganfolyik.

 Bartos-Elekes István

 ___________________________________

*okok körét: ΔH, ΔI, Δμ, ΔB, ΔS, ezekből az általánosabb ΔΦ keletkezett. Az
okok megtalálásának kísérleti módját lásda Fizikai Szemle 2019. márciusi
mellékletében.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page