Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség


Chronological Thread 
  • From: Bihari Gábor <bihari.gabor AT science.unideb.hu>
  • To: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • Cc: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség
  • Date: Mon, 24 Feb 2020 10:13:54 +0100 (CET)

Kedves István!

Ha úgy nézzük, valóban nem létezik nyugalmi indukció. Hiszen a Maxwell
egyenletek felől nézve a dolgot, a változó elektromos tér kelt változó
mágneses teret, a változó mágneses tér kelti az újabb változó elektromos
teret. És így tovább, nyugalomról szó sincs.

Nyilván ennek a fajta öngerjesztő változásnak kezdődnie kell valahol és ez a
kezdet az elektromos tér forrása, az elektromosan töltött részecske. Nekik
köszönhetően létezik az "eredendő" elektromos tér és ennek változásai hozzák
létre az elektomágneses jelenségek széles skáláját. És ha innen nézzük, akkor
valóban nincs nyugalmi indukció, hiszen töltött részecskék mozgása nélkül
eleve mágneses tér sincsen (már ha jól tudjuk és valóban nem léteznek
mágneses monopólusok).

Azt hiszem, hogy a nyugalmi indukció, mint fogalom, azért maradt meg a fizika
tanításában, mert a hétköznapi jelenségeket ismerő diák valószínűleg nem
tudna megbarátkozni az elektromágnességgel, ha olyan bonyolult és számára
megfoghatatlan fogalmakkal indítanánk, mint a forrásos és örvényes terek
viselkedése. Tehát akkor maradunk a kaptafánál és gyakorlatilag a történeti
úton haladunk: hétköznapi, kézzel fogható tárgyakkal kísérletezve kezdjük az
elektrosztatikus és a mágneses alapjelenségekkel, gyakorlatilag a görögökkel
kezdve a középkoron át Faradayig.

Ez persze bizonyos szempontból bonyolultabb, mintha térelmélettel kezdenénk.
Hiszen a történeti szemlélet szerint úgy indítunk, hogy van többféle
jelenségünk, amikről végül kiderül, hogy összefüggenek egymással. És hogy
tulajdonképpen a nyugalmi indukció lényege sem a nyugalom, hanem éppen a
mozgás. Viszont ez így már kifejezetten érdekes dolog, hogy ha
makroszkopikusan nyugalomban lévő tárgyaknál is létrejöhet az indukció, akkor
ott valamilyen töltések mozognak az anyagban.

Szóval a fogékonyabb diákoknak szerintem nyugodtan el lehet árulni, hogy a
nyugalmi indukció egy olyan jelenség, ami messzire előre mutatott a
fizikában. Ha valaki kivételes zseni - mint Faraday - akkor a két nyugalomban
lévő tekercsben változó áram esetéből rájön, hogy az áram valójában valaminek
a mozgása a fémben. Ami már majdnem atomfizika, de ezt már csak mi látjuk a
messzi jövőből nézve.
Üdvözlettel:

Bihari Gábor
----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
Címzett: "fizinfo" <fizinfo AT lists.kfki.hu>
Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2020. február 23. 0:21:20
Tárgy: [Fizinfo] Nyugalmi indukció – létezik ilyen nevű jelenség

*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*
Nyugalmi indukció – létezikilyen nevű jelenség?
Sokat kísérletező,nyugalmazott, nagyváradi fizikatanár vagyok. Most a nagy
tanügyi átrendezésekalkalmával többet nézegetem, ízlelgetem a Magyarországon
tanított fizikafogalmait, próbálom megérteni a különleges elnevezések mögötti
fizikai jelenségeket.

A napokbanarra döbbentem rá, hogy egy alapvetőfizikai jelenséget nem ismerek,
nem is hallottam róla sőt, jobbanmeggondolva, számomra az elnevezése azt
sugallja, hogy az nem is létezhet. Azelektromágneses indukció egy hivatalos
fajtájával, a nyugalmi indukcióval találkoztam.

Faraday tízéven át sikertelenül kísérletezett, mert egy mozdulatlan mágnessel
szeretettvolna áramot létrehozni. A sikertelenség fő oka a mágneses tér
változásánakbiztos kizárása volt. Faraday rájött, hogy csakis a mágneses tér
változása hozhatja létre az elektromos áramot. Ezutánegyre bővítette az okok
körét* ésugyanazt az okozatot (áram) kapta. Azújabb okokban mindig benne volt
a régebbi ok. Lenz óta tudjuk, hogy valójában azindukált áram mágneses tere
ellene szegül az őt létrehozó mágneses tér (indukció, fluxus) változásának.
Eztlegyőzve, munkát végzünk, ebből keletkezik az elektromos energia.

Egy mágnes mechanikai mozgásából keletkező fluxusváltozás az
elektromágnesesindukció jelensége szempontjából azonos egy változó áramjárta
tekercs általkeltett fluxusváltozással. A külső szemlélő számára egy
transzformátor a nyugalmiindukció alkalmazásának tűnhet, ez így is van, de
csak akkor, ha kikapcsoljuk.A transzformátor tervezésekor és építésekor
figyelembe kell vennünk a mágnesesdomének mágneses tér vezérelte „táncát”, a
mágneses indukció nagyságát éslinearitását, de főleg annak elkerülhetetlen
telítődési tendenciáját, amely fizikaikorlátot szab a mágneses fluxus
növekedésének.

Összefoglaló. Szerény véleményem szerint nincs nyugalmi indukció, az előbbi
okok közülvalamelyik mindig változik, különben nincs munka, és értelemszerűen
elektromosenergia sem keletkezhet, vagyis nincs nyugalmi indukció! A ΔΦ-ben
minden előbbiok benne van, csak a nyugalmi hiányzik!

Tisztelettelkérem a kollégákat, hogy valaki magyarázza már el nekem a
nyugalmi indukciójelenségét. Az elnevezést csak akkor fogadom el, ha a
jelenség során biztosankimutatható a ΔΦ = 0 kísérleti feltétel, és az áram
továbbra is víganfolyik.

 Bartos-Elekes István

 ___________________________________

*okok körét: ΔH, ΔI, Δμ, ΔB, ΔS, ezekből az általánosabb ΔΦ keletkezett. Az
okok megtalálásának kísérleti módját lásda Fizikai Szemle 2019. márciusi
mellékletében.

*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
| fizinfo AT lists.kfki.hu |
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| listsadm AT mail.kfki.hu |
| |
*-----------------------------------------------------------------------*Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page