Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Wed, 05 Jun 2019 13:18:25 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2019. június 12.

szerda

11.00

Gránásy László

Wigner SZFI

"Nukleáció és polikristályos megszilárdulás
molekuláris fázismező elméletekben 2."

A molekuláris fázismező elméletek (angolul
Phase-Field Crystal theories) egyszerü, di-
namikus sűrűségfunkcionál elméleteknek te-
kinthetők, melyek a folyadék fázis és az
egyszerűbb kristályszerkezetek mellett au-
tomatikusan tartalmazzák az amorf szilárd
fázist, az elasztikus tulajdonságokat, va-
lamint a kristály-folyadék felületi szabad-
energia anizotrópiáját. A modellcsalád rö-
vid bemutatása után a kristály-nukleáció és
-növekedés szerkezeti vonatkozásait tárgya-
lom, különös tekintettel a kétlépcsős-homo-
gén, heterogén, ill. atermikus nukleációs
folyamatokra.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page