Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Thu, 20 Jun 2019 12:28:02 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2019. június 26.

szerda

11.00

Kish László

Texas A&M University

"Összefonódott állapotok és keresés rende-
zetlen adatbázisokban zajalapú logikával"

A klasszikus fizikán belül definiált zaj-
alapú logika a kvantum számológépekhez ha-
sonlóan 2^N dimenziós teret feszít ki N
"noise-bit" esetén. Az "instant" zajalapú
logika pedig - szintén a kvantum számoló-
gépekhez hasonlóan - polinómikus hardware
és idő komplexitással képes speciális ope-
rációkat végezni ebben a térben (fontos:
erre a determinisztikus hullámokon alapuló
hasonló logika alkalmatlan). Azonban - a
kvantum számológépekkel kapcsolatos hason-
lóságok ellenére - szignifikáns különbségek
vannak a zajalapú és a kvantum processzorok
között, és a kvantum algoritmusok tipikusan
nem használhatóak zajalapu logikaban. Illusz-
trációként bevezetjük azt a speciális mérést,
ami "hullámfüggvény összeesést" és összefonó-
dási (entanglement) effektusokat okoz a zaja-
lapú logikában. Ugyanez a mérés a Grover kvan-
tum algoritmushoz hasonló keresést tesz lehe-
tővé, mely exponenciálisan gyorsabb a kvantum
verziónál, es determinisztikus eredenyt ad
statisztika es hiba nelkul. Továbbá rész-
stringek keresésére, telefonkönyvre, inverz
telefonkönyvre, és alfabetikus rendezésre is
alkalmas. (arXiv:1905.03162)


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page