Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Tue, 16 May 2017 09:19:31 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2017. május 17.
szerda, 11.00


Zimborás Zoltán

Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI

"Termalizáció kvantumrendszerekben II.:
Kvantuminformáció-elméleti eredmények"


Az utóbbi években a termodinamika (és ezen belül a termalizáció)
kvantuminformáció-elméleti vonatkozásainak vizsgálatából egy in-
tenzíven kutatott tudományterület alakult ki. Az előadásom célja,
hogy áttekintést adjak ezen a területen felhalmozódott legfontosabb
ismeretekről. Bemutatom a termodinamika második és harmadik főtéte-
lének új megfogalmazásait, és felvázolom ezek levezetéseit. A végén
körbejárom, hogy a nyílt rendszerek elméletéből milyen megszorítá-
sokat kaphatunk a Neumann-elvű kvantumszámítógép hatékonyságára.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page