Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Felszólítás megkövetésre (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Felszólítás megkövetésre (fwd)


Chronological Thread 
  • From: listaadmin <listsadm AT lists.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Felszólítás megkövetésre (fwd)
  • Date: Mon, 15 May 2017 07:17:29 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=lists.kfki.huÜdvözlettel/Sincerely/MfG:
E-mail:
listsadm AT lists.kfki.hu


---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 14 May 2017 22:22:43 +0200
From: tutto
<tutto.istvan AT wigner.mta.hu>
To:
solyom.jeno AT wigner.mta.hu
Cc: Fizinfo request
<fizinfo-request AT lists.kfki.hu>
Subject: Re: Felszólítás megkövetésre

Kedves Jenő!

Bocsánatot kérek tőled, hogy a hozzám eljutott e-mailt- lévén abban
személyedet
érintő megnyilvánulások - egy, a levél témájában nem illetékes fórumra
továbbítottam.

Üdvözlettel,

PistaOn 2017-05-12 13:30, Solyom Jeno wrote:
> Kedves András és Pista!
>
> András, Te becsületemben sértettél meg igaztalan
> vádjaiddal, Pista, Te pedig aktív segítője voltál annak, hogy
> ezek a vádaskodások egy nyilvános fórumra, a Fizinfóra
> felkerüljenek. Ezért írtam a május 9. 23:12:09 időjelzéssel a
> Fizinfóra feltett, az alábbiakban is olvasható válaszomban:
> "Ezért kénytelen vagyok ezúton felszólítani Jánossy Andrást, a
> levél szerzőjét és Tüttő Istvánt, aki azt a Fizinfóra
> feltette, hogy nyilvánosan, az egész fizikus közösség előtt
> kövessenek meg az alaptalan vádakért, tisztességem
> kétségbevonásáért. "
>
> Ez a mai napig nem történt meg. Nem magyarázkodást kérek,
> hanem nyilvános bocsánatkérést.
>
> Üdvözlettel
>
>
> Jenő
>
> -------- Továbbított üzenet --------
>
> TÁRGY:
> Re: [Fizinfo] Jánossy András levele (fwd)
>
> DÁTUM:
> Tue, 9 May 2017 23:12:09 +0200
>
> FELADÓ:
> Sólyom Jenő
> <solyom.jeno AT wigner.mta.hu>
>
> VÁLASZCÍM:
> Sólyom Jenő
> <solyom.jeno AT wigner.mta.hu>
>
> CÍMZETT:
>
> fizinfo AT lists.kfki.hu,
> Fizika
> <fizika AT titkarsag.mta.hu>
>
> *
> *
> *
>
> Tisztelt Kollégák!
>
> Ma, május 9-én hajnalban egy méltatlan, a tisztességemet
> kétségbe vonó támadás ért a Fizinfón. Tüttő István
> e-mail-címéról került feltöltésre Jánossy András május 1-jén
> kelt, nekem címzett, a Fizikai Tudományok Osztálya
> minden tagjának korábban megküldött nyílt levele. A Fizinfón
> megjelent hír első mondata szerint ?Jánossy András
> kéri, hogy terjesszük nyílt levelét a fizikusok körében.?
> Ezután következik a nyílt levél. Minderről az MTA mai
> közgyűlésén értesültem, de csak este, onnan hazaérve tudtam
> elolvasni azt az időközben megjelent reakciókkal együtt.
>
> A nyílt levélre május 3-án megírtam válaszomat Jánossy
> Andrásnak, s azt azután megküldtem mindazoknak, akiknek ? a
> hozzám érkezett levél fejléce szerint ? Jánossy András annak
> idején a saját levelét elküldte. Ez akkor a Fizikai Tudományok
> Osztályának tagjait, valamint az osztályülésre meghívottakat
> jelentette. Nincs semmi titok a válaszomban, mégsem közlöm most
> azt itt szó szerint, mert a válaszom ? ezt nagyon fontosnak tartom
> hangsúlyozni ? nem arról szólt, hogy mit gondolok tartalmilag a
> felsőoktatási törvény módosításáról, hanem arról, hogy
> hogyan szándékoztam kezelni a Részecskefizikai Tudmányos
> Bizottságtól az osztályelnökhöz érkezett kérést, miszerint a
> bizottság ?javasolja, hogy az MTA Fizikai Osztálya is foglaljon
> állást ebben a fontos ügyben.? Ennek megfelelően nem kívánok
> reagálni azokra a Fizinfón megjelent hozzászolásokra, amelyek
> szerint a CEU-ügy tárgyalása illik vagy nem illik a Fizinfóra, és
> kinek mi a véleménye a felsőoktatási törvény módosításáról.
> Arra korlátozom magamat, hogy bemutassam, osztályelnökként hogyan
> szándékoztam kezelni az ügyet az osztály ülésén.
>
> A javaslatnak a bizottság képviselője általi ismertetése után az
> ülést vezető elnökként én csak annyit mondtam, hogy a CEU-ügyet
> magam politikai jellegűnek érzem, ezért nem javaslom azt, hogy az
> osztály nyilatkozatot adjon ki, de természetesen szavazásra kell
> feltennem a kérdést, hogy az osztály kíván-e állást foglalni.
> Szándékom szerint ekkor még egyáltalán nem tartalmi
> kérdésekről volt szó, nem az adott esetben kiadandó nyilatkozat
> tartalmáról, hanem csak arról, hogy egyáltalán kíván-e az
> oszály ezzel foglalkozni. A szavazásra feltett kérdés elhangzott,
> a kivetítőn megjelent, szavazásra azonban mégsem került sor.
> Azért kellett döntés nélkül bezárnom az ülést, mert Jánossy
> András ragaszkodott volna ahhoz, hogy vitát kezdjünk, ami
> óhatatlanul a tartalmi kérdés vitájába fordult volna át. Erre
> pedig akkor és ott nem volt idő, mert az osztály egy korábbi
> döntése szerint egy székfoglalónak kellett kezdődnie abban a
> percben, s arra jelentős számú hallgatóság várt már a
> szomszédos teremben. Ha az osztály úgy döntött volna, hogy
> foglalkozni kíván egy nyilatkozat elfogadásával, akkor
> menetrendként azt javasoltam volna, hogy a Részecskefizikai
> Tudományos Bizottságban alkalmazott eljáráshoz hasonlóan,
> elektronikus kapcsolattartással fogalmazódjon meg egy
> szövegtervezet, s arról szintén elektronikusan szavazzon az
> osztály. Az időkorlát miatt ma sem látok más lehetőséget. Az
> ülés döntés nélküli lezárása egyébként pontosan összhangban
> van Patkós Andrásnak a nyílt levélben is említett
> hozzászólásával, hogy az ügyet halasszuk a következő
> osztályülésre.
>
> Mindezek tükrében a Jánossy Andrásnak írt válaszomban a
> leghatározottabban visszautasítottam és most is visszautasítom
> azokat a minősítéseket is tartalmazó vádakat, miszerint
> ?megengedhetetlen módon megakadályoztad, hogy az Osztály tagjai
> kifejthessék álláspontjukat? a CEU-val kapcsolatban;
> ?botrányos módon magakadályoztad a megtárgyalását?; és hogy
> súlyosan visszaéltem volna osztályelnöki hatalmammal.
>
> Jánossy Andrásnak írt válaszomat azzal zártam, hogy ?mindig
> arra törekedtem, hogy a fizikus közösségért végzett munkát és
> a politikát ne keverjem össze. Osztályelnökségem elmúlt hat éve
> egyik eredményének azt éreztem, hogy sikerült az osztályon
> békésen intézni az ügyeket. Sajnálom, hogy a politika ebbe is
> belekavart.? A kísérőlevél utolsó mondata pedig ez volt: ?A
> magam részéről ezzel le kívánom zárni az ügyet.?
>
> Mivel Jánossy András kérésére nyílt levele ? akkor is, ha ő
> csak általában kérte annak terjesztését ? azután került fel a
> Fizinfóra, hogy válaszomat megkapta, sajnálatos módon az ügyet
> nem sikerült lezárni. Ezért kénytelen vagyok ezúton
> felszólítani Jánossy Andrást, a levél szerzőjét és Tüttő
> Istvánt, aki azt a Fizinfóra feltette, hogy nyilvánosan, az egész
> fizikus közösség előtt kövessenek meg az alaptalan vádakért,
> tisztességem kétségbevonásáért.
>
> Budapest, 2017. május 9.
>
>
> Sólyom Jenő
>
> 2017.05.09. 7:46 keltezéssel, listaadmin írta:
>
> >
> *-----------------------------------------------------------------------*
> > | E L F T H I R A D O
> > |
> > | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja
> > |
> >
> |-----------------------------------------------------------------------|
> > | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!):
> > 19815644-2-43 |
> >
> |-----------------------------------------------------------------------|
> > | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk
> > felelos. |
> >
> *-----------------------------------------------------------------------*
> > ---------- Forwarded message ----------
> > Date: Tue, 09 May 2017 00:03:00 +0200
> > From: tutto
> > <tutto.istvan AT wigner.mta.hu>
> > To:
> > fizinfo-request AT lists.kfki.hu
> > Subject: Jánossy András levele
> >
> > Jánossy András kéri, hogy terjesszük nyílt levelét a fizikusok
> > körében. Íme:
> >
> > Nyílt levél Sólyom Jenőnek, az MTA Fizikai Tudományok Osztálya
> > Elnökének
> > Tisztelt Osztályelnök Úr, kedves Jenő
> > Az Osztály 2017. április 26-i ülésen a CEU-val kapcsolatos
> > álláfoglalás ügyében,
> > véleményem szerint
> > megengedhetetlen módon, megakadályoztad, hogy az Osztály tagjai
> > kifejthessék
> > álláspontjukat. A
> > történtek lényegét a következőképpen foglalom össze.
> > Az Országgyűlés gyorsított eljárásban módosította a 2011-es
> > felsőoktatási
> > törvényt, a módosított
> > törvény 2017. április 10-n hatályba lépett. A módosítás új
> > feltételeket szabott
> > az egyetemek
> > működésére, amelyek a CEU, Középeurópai Egyetem számára
> > teljesíthetetlenek. A
> > CEU a tudós
> > társadalom jelentős részének véleménye szerint egy kiváló
> > egyetem, amelynek
> > megszüntetése
> > Magyarország számára veszteség lenne. A CEU-t számos hazai és
> > külföldi tudós és
> > szervezet
> > támogatásáról biztosította. Ezek közül kiemelném a Magyar
> > Tudományos Akadémia
> > elnökének és
> > szervezeteinek megnyilvánulásait. Az MTA honlapján megjelent
> > támogató
> > nyilatkozatokat lásd "Az MTA
> > Elnöke a CEU-ról- frissítve" cím alatt
> > (http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-
> > elnoke-a- ceu-rol- 107536).
> > Napjainkig az MTA 17 szervezete, köztük 4 MTA Osztály és számos
> > tudományos
> > bizottság fejezte ki
> > nyilvános véleményét. Az osztályok és bizottságok üléseiken
> > véleményüket
> > alaposan megvitatták és
> > megszavazták mielőtt nyilvánosságra hozták.
> > A Fizikai Tudományok Osztályán a Részecskefizika Bizottság és
> > a Statisztikus
> > Fizikai Bizottság adott ki
> > állásfoglalást a törvénymódosítás CEU-t érintő
> > következményeiről. A
> > Részecskefizikai Bizottság április 13-
> > n javasolta, hogy az "MTA Fizikai Osztálya is foglaljon állást
> > ebben a fontos
> > ügyben". A javaslatot
> > ugyanekkor Neked és az MTA elnökének is elküldte és az
> > megjelent az MTA
> > honlapján.
> > A Részecskefizikai Tudományos Bizottság javaslatát, a többi
> > bizottsági
> > javaslatoknál követett eljárásnak
> > megfelelően el kellett volna küldened az Osztály tagjainak az
> > Osztályülést
> > megelőzően és javasolni
> > kellett volna az április 26-I ülésen napirendre vételét. Ezt
> > nem tetted meg, nem
> > kaptuk meg előzetesen a
> > javaslatot és napirendbe sem tűzted.
> > Az április 26-I ülésen ugyan szóba került a javaslat, de
> > botrányos módon
> > megakadályoztad a
> > megtárgyalását. Az ülés vége előtt néhány perccel a
> > Részecskefizikai Bizottság
> > ismertette a javaslatot. Te
> > elmondtad a saját véleményedet, miszerint politikai ügyről van
> > szó és a javaslat
> > megtárgyalását nem
> > támogatod.
> > További érdemi diszkussziót nem engedélyeztél. Azzal húztad az
> > időt, hogy
> > szavaztunk arról, hogy a
> > kérdésben titkosan szavazzunk?e. Eleresztetted a füled mellett
> > Patkós András MTA
> > r. tag javaslatát.
> > Tőlem, aki az MTA tagjaként az Osztálynak is tagja vagyok,
> > érdemi indoklás
> > nélkül megvontad a szót
> > azért, hogy megakadályozhassad az eljárással szembeni
> > tiltakozásomat. Ismétlem:
> > te elmondtad a
> > negatív véleményedet a javaslatról és tőlem megtagadtad, hogy
> > elmondhassam az én
> > és
> > meggyőződésem szerint sokunk véleményét. Végül a lejárt
> > időre hivatkozva az
> > ülést bezártad. Bezártad,
> > pedig lett volna mód a kérdés megtárgyalására, de ezt saját
> > álláspontod
> > megvédéséért
> > megakadályoztad.
> > Eljárásodat mélységesen elítélem, azt az osztályelnöki
> > hatalommal való súlyos
> > visszaélésnek tartom.
> > Üdvözlettel Jánossy András, MTA r. tagja
> >
> >
> *-----------------------------------------------------------------------*
> > | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze
> > |
> > |
> > |
> > | Cikk, hozzaszolas a
> > |
> > |
> > |
> > |
> > fizinfo AT lists.kfki.hu
> > |
> > |
> > |
> > | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell
> > irni. |
> > | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!
> > |
> > |
> > |
> > | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo
> > |
> > |
> > |
> > | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi
> > valaszt |
> > | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:
> > |
> > |
> > |
> > |
> > listsadm AT mail.kfki.hu
> > |
> > |
> > |
> >
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
> [1]
> Mentes a vírusoktól. www.avast.com [1]
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> |
> fizinfo AT lists.kfki.hu
> |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> |
> listsadm AT mail.kfki.hu
> |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=emailclient


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page