Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - RE:[Fizinfo] Felszólítás megkövetésre (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

RE:[Fizinfo] Felszólítás megkövetésre (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Raics Péter <raics.peter AT science.unideb.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, listaadmin <listsadm AT lists.kfki.hu>
  • Subject: RE:[Fizinfo] Felszólítás megkövetésre (fwd)
  • Date: Mon, 15 May 2017 10:11:10 +0200

Kedves Kollégák!

Végre megértettem néhány problémát:
1) Miért a tutto.istvan AT wigner.mta.hu címről származik Jánossy András levele?
2) És miért kaptunk általános figyelmeztetést a listsadm AT lists.kfki.hu címről Kadlecsik Józseftől (2017.05.13.19:51)
3) Miért nem érkezett meg a listára Jánossy András bocsánatkérése Sólyom Jenő jogos kérésére?

Tüttő István már elnézést kért a levél "illegális" továbbításáért.
A levél írója ia megtenné, ha adminisztrációs gátak nem akadályoznák.
Szerintem, Jánossy András nem tagja a Fizinfo-listának!
Az újabb szabályok szerint ehhez szükség van egy ajánlóra.

listaadmin, figyelem!
Jánossy Andrást ajánlom a levelezési listára!
Dr. Raics Péter
fizikus, ny.egy.docens
DE Kísérleti Fizikai Tanszék


2017-05-15 07:17 időpontban listaadmin ezt írta:
*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
*-----------------------------------------------------------------------*


Üdvözlettel/Sincerely/MfG:
E-mail:
listsadm AT lists.kfki.hu


---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 14 May 2017 22:22:43 +0200
From: tutto
<tutto.istvan AT wigner.mta.hu>
To:
solyom.jeno AT wigner.mta.hu
Cc: Fizinfo request
<fizinfo-request AT lists.kfki.hu>
Subject: Re: Felszólítás megkövetésre

Kedves Jenő!

Bocsánatot kérek tőled, hogy a hozzám eljutott e-mailt- lévén abban személyedet
érintő megnyilvánulások - egy, a levél témájában nem illetékes fórumra
továbbítottam.

Üdvözlettel,

PistaOn 2017-05-12 13:30, Solyom Jeno wrote:
Kedves András és Pista!

András, Te becsületemben sértettél meg igaztalan
vádjaiddal, Pista, Te pedig aktív segítője voltál annak, hogy
ezek a vádaskodások egy nyilvános fórumra, a Fizinfóra
felkerüljenek. Ezért írtam a május 9. 23:12:09 időjelzéssel a
Fizinfóra feltett, az alábbiakban is olvasható válaszomban:
"Ezért kénytelen vagyok ezúton felszólítani Jánossy Andrást, a
levél szerzőjét és Tüttő Istvánt, aki azt a Fizinfóra
feltette, hogy nyilvánosan, az egész fizikus közösség előtt
kövessenek meg az alaptalan vádakért, tisztességem
kétségbevonásáért. "

Ez a mai napig nem történt meg. Nem magyarázkodást kérek,
hanem nyilvános bocsánatkérést.

Üdvözlettel


Jenő

-------- Továbbított üzenet --------

TÁRGY:
Re: [Fizinfo] Jánossy András levele (fwd)

DÁTUM:
Tue, 9 May 2017 23:12:09 +0200

FELADÓ:
Sólyom Jenő
<solyom.jeno AT wigner.mta.hu>

VÁLASZCÍM:
Sólyom Jenő
<solyom.jeno AT wigner.mta.hu>

CÍMZETT:

fizinfo AT lists.kfki.hu,
Fizika
<fizika AT titkarsag.mta.hu>

*
*
*

Tisztelt Kollégák!

Ma, május 9-én hajnalban egy méltatlan, a tisztességemet
kétségbe vonó támadás ért a Fizinfón. Tüttő István
e-mail-címéról került feltöltésre Jánossy András május 1-jén
kelt, nekem címzett, a Fizikai Tudományok Osztálya
minden tagjának korábban megküldött nyílt levele. A Fizinfón
megjelent hír első mondata szerint ?Jánossy András
kéri, hogy terjesszük nyílt levelét a fizikusok körében.?
Ezután következik a nyílt levél. Minderről az MTA mai
közgyűlésén értesültem, de csak este, onnan hazaérve tudtam
elolvasni azt az időközben megjelent reakciókkal együtt.

A nyílt levélre május 3-án megírtam válaszomat Jánossy
Andrásnak, s azt azután megküldtem mindazoknak, akiknek ? a
hozzám érkezett levél fejléce szerint ? Jánossy András annak
idején a saját levelét elküldte. Ez akkor a Fizikai Tudományok
Osztályának tagjait, valamint az osztályülésre meghívottakat
jelentette. Nincs semmi titok a válaszomban, mégsem közlöm most
azt itt szó szerint, mert a válaszom ? ezt nagyon fontosnak tartom
hangsúlyozni ? nem arról szólt, hogy mit gondolok tartalmilag a
felsőoktatási törvény módosításáról, hanem arról, hogy
hogyan szándékoztam kezelni a Részecskefizikai Tudmányos
Bizottságtól az osztályelnökhöz érkezett kérést, miszerint a
bizottság ?javasolja, hogy az MTA Fizikai Osztálya is foglaljon
állást ebben a fontos ügyben.? Ennek megfelelően nem kívánok
reagálni azokra a Fizinfón megjelent hozzászolásokra, amelyek
szerint a CEU-ügy tárgyalása illik vagy nem illik a Fizinfóra, és
kinek mi a véleménye a felsőoktatási törvény módosításáról.
Arra korlátozom magamat, hogy bemutassam, osztályelnökként hogyan
szándékoztam kezelni az ügyet az osztály ülésén.

A javaslatnak a bizottság képviselője általi ismertetése után az
ülést vezető elnökként én csak annyit mondtam, hogy a CEU-ügyet
magam politikai jellegűnek érzem, ezért nem javaslom azt, hogy az
osztály nyilatkozatot adjon ki, de természetesen szavazásra kell
feltennem a kérdést, hogy az osztály kíván-e állást foglalni.
Szándékom szerint ekkor még egyáltalán nem tartalmi
kérdésekről volt szó, nem az adott esetben kiadandó nyilatkozat
tartalmáról, hanem csak arról, hogy egyáltalán kíván-e az
oszály ezzel foglalkozni. A szavazásra feltett kérdés elhangzott,
a kivetítőn megjelent, szavazásra azonban mégsem került sor.
Azért kellett döntés nélkül bezárnom az ülést, mert Jánossy
András ragaszkodott volna ahhoz, hogy vitát kezdjünk, ami
óhatatlanul a tartalmi kérdés vitájába fordult volna át. Erre
pedig akkor és ott nem volt idő, mert az osztály egy korábbi
döntése szerint egy székfoglalónak kellett kezdődnie abban a
percben, s arra jelentős számú hallgatóság várt már a
szomszédos teremben. Ha az osztály úgy döntött volna, hogy
foglalkozni kíván egy nyilatkozat elfogadásával, akkor
menetrendként azt javasoltam volna, hogy a Részecskefizikai
Tudományos Bizottságban alkalmazott eljáráshoz hasonlóan,
elektronikus kapcsolattartással fogalmazódjon meg egy
szövegtervezet, s arról szintén elektronikusan szavazzon az
osztály. Az időkorlát miatt ma sem látok más lehetőséget. Az
ülés döntés nélküli lezárása egyébként pontosan összhangban
van Patkós Andrásnak a nyílt levélben is említett
hozzászólásával, hogy az ügyet halasszuk a következő
osztályülésre.

Mindezek tükrében a Jánossy Andrásnak írt válaszomban a
leghatározottabban visszautasítottam és most is visszautasítom
azokat a minősítéseket is tartalmazó vádakat, miszerint
?megengedhetetlen módon megakadályoztad, hogy az Osztály tagjai
kifejthessék álláspontjukat? a CEU-val kapcsolatban;
?botrányos módon magakadályoztad a megtárgyalását?; és hogy
súlyosan visszaéltem volna osztályelnöki hatalmammal.

Jánossy Andrásnak írt válaszomat azzal zártam, hogy ?mindig
arra törekedtem, hogy a fizikus közösségért végzett munkát és
a politikát ne keverjem össze. Osztályelnökségem elmúlt hat éve
egyik eredményének azt éreztem, hogy sikerült az osztályon
békésen intézni az ügyeket. Sajnálom, hogy a politika ebbe is
belekavart.? A kísérőlevél utolsó mondata pedig ez volt: ?A
magam részéről ezzel le kívánom zárni az ügyet.?

Mivel Jánossy András kérésére nyílt levele ? akkor is, ha ő
csak általában kérte annak terjesztését ? azután került fel a
Fizinfóra, hogy válaszomat megkapta, sajnálatos módon az ügyet
nem sikerült lezárni. Ezért kénytelen vagyok ezúton
felszólítani Jánossy Andrást, a levél szerzőjét és Tüttő
Istvánt, aki azt a Fizinfóra feltette, hogy nyilvánosan, az egész
fizikus közösség előtt kövessenek meg az alaptalan vádakért,
tisztességem kétségbevonásáért.

Budapest, 2017. május 9.


Sólyom Jenő

2017.05.09. 7:46 keltezéssel, listaadmin írta:

>
*-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O
> |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja
> |
>
|-----------------------------------------------------------------------|
> | Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!):
> 19815644-2-43 |
>
|-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk
> felelos. |
>
*-----------------------------------------------------------------------*
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Tue, 09 May 2017 00:03:00 +0200
> From: tutto
<tutto.istvan AT wigner.mta.hu>
> To:
fizinfo-request AT lists.kfki.hu
> Subject: Jánossy András levele
>
> Jánossy András kéri, hogy terjesszük nyílt levelét a fizikusok
> körében. Íme:
>
> Nyílt levél Sólyom Jenőnek, az MTA Fizikai Tudományok Osztálya
> Elnökének
> Tisztelt Osztályelnök Úr, kedves Jenő
> Az Osztály 2017. április 26-i ülésen a CEU-val kapcsolatos
> álláfoglalás ügyében,
> véleményem szerint
> megengedhetetlen módon, megakadályoztad, hogy az Osztály tagjai
> kifejthessék
> álláspontjukat. A
> történtek lényegét a következőképpen foglalom össze.
> Az Országgyűlés gyorsított eljárásban módosította a 2011-es
> felsőoktatási
> törvényt, a módosított
> törvény 2017. április 10-n hatályba lépett. A módosítás új
> feltételeket szabott
> az egyetemek
> működésére, amelyek a CEU, Középeurópai Egyetem számára
> teljesíthetetlenek. A
> CEU a tudós
> társadalom jelentős részének véleménye szerint egy kiváló
> egyetem, amelynek
> megszüntetése
> Magyarország számára veszteség lenne. A CEU-t számos hazai és
> külföldi tudós és
> szervezet
> támogatásáról biztosította. Ezek közül kiemelném a Magyar
> Tudományos Akadémia
> elnökének és
> szervezeteinek megnyilvánulásait. Az MTA honlapján megjelent
> támogató
> nyilatkozatokat lásd "Az MTA
> Elnöke a CEU-ról- frissítve" cím alatt
> (http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-
> elnoke-a- ceu-rol- 107536).
> Napjainkig az MTA 17 szervezete, köztük 4 MTA Osztály és számos
> tudományos
> bizottság fejezte ki
> nyilvános véleményét. Az osztályok és bizottságok üléseiken
> véleményüket
> alaposan megvitatták és
> megszavazták mielőtt nyilvánosságra hozták.
> A Fizikai Tudományok Osztályán a Részecskefizika Bizottság és
> a Statisztikus
> Fizikai Bizottság adott ki
> állásfoglalást a törvénymódosítás CEU-t érintő
> következményeiről. A
> Részecskefizikai Bizottság április 13-
> n javasolta, hogy az "MTA Fizikai Osztálya is foglaljon állást
> ebben a fontos
> ügyben". A javaslatot
> ugyanekkor Neked és az MTA elnökének is elküldte és az
> megjelent az MTA
> honlapján.
> A Részecskefizikai Tudományos Bizottság javaslatát, a többi
> bizottsági
> javaslatoknál követett eljárásnak
> megfelelően el kellett volna küldened az Osztály tagjainak az
> Osztályülést
> megelőzően és javasolni
> kellett volna az április 26-I ülésen napirendre vételét. Ezt
> nem tetted meg, nem
> kaptuk meg előzetesen a
> javaslatot és napirendbe sem tűzted.
> Az április 26-I ülésen ugyan szóba került a javaslat, de
> botrányos módon
> megakadályoztad a
> megtárgyalását. Az ülés vége előtt néhány perccel a
> Részecskefizikai Bizottság
> ismertette a javaslatot. Te
> elmondtad a saját véleményedet, miszerint politikai ügyről van
> szó és a javaslat
> megtárgyalását nem
> támogatod.
> További érdemi diszkussziót nem engedélyeztél. Azzal húztad az
> időt, hogy
> szavaztunk arról, hogy a
> kérdésben titkosan szavazzunk?e. Eleresztetted a füled mellett
> Patkós András MTA
> r. tag javaslatát.
> Tőlem, aki az MTA tagjaként az Osztálynak is tagja vagyok,
> érdemi indoklás
> nélkül megvontad a szót
> azért, hogy megakadályozhassad az eljárással szembeni
> tiltakozásomat. Ismétlem:
> te elmondtad a
> negatív véleményedet a javaslatról és tőlem megtagadtad, hogy
> elmondhassam az én
> és
> meggyőződésem szerint sokunk véleményét. Végül a lejárt
> időre hivatkozva az
> ülést bezártad. Bezártad,
> pedig lett volna mód a kérdés megtárgyalására, de ezt saját
> álláspontod
> megvédéséért
> megakadályoztad.
> Eljárásodat mélységesen elítélem, azt az osztályelnöki
> hatalommal való súlyos
> visszaélésnek tartom.
> Üdvözlettel Jánossy András, MTA r. tagja
>
>
*-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze
> |
> |
> |
> | Cikk, hozzaszolas a
> |
> |
> |
> |
fizinfo AT lists.kfki.hu
> |
> |
> |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell
> irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!
> |
> |
> |
> | Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo
> |
> |
> |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi
> valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:
> |
> |
> |
> |
listsadm AT mail.kfki.hu
> |
> |
> |
>
*-----------------------------------------------------------------------*

[1]
Mentes a vírusoktól. www.avast.com [1]

*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
|
fizinfo AT lists.kfki.hu
|
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
|
listsadm AT mail.kfki.hu
|
| |
*-----------------------------------------------------------------------*Links:
------
[1]
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=emailclient

*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
| fizinfo AT lists.kfki.hu |
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| listsadm AT mail.kfki.hu |
| |
*-----------------------------------------------------------------------*
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page