Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: tcsaba <tcsaba AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] BME Elméleti Fizika Tanszék szemináriuma
  • Date: Mon, 02 May 2016 15:26:21 +0200

M E G H Í V Ó - I N V I T A T I O N

Seminar Series of the Department of Theoretical Physics at the
Budapest University of Technology and Economics


Sárosi Gábor
(BME Elméleti Fizika Tanszék)

Fermionikus összefonódottság elmélet és a fekete
lyuk/qubit megfelelés

PhD házi védés


Az értekezésem első felében a fermionikus részecskék közötti kvantum összefonódás klasszifikálásának és kvantifikálásának lehetőségeit tanulmányozom. A sztochasztikus lokális operációkon és klasszikus kommunikáción (SLOCC) alapuló összefonódottsági klasszifikációs problémát újrafogalmazom a Clifford algebrák nyelvén és megmutatom, hogy ha az invertálható SLOCC protokollokat kombináljuk Bogoliubov transzformációkkal, akkor az úgynevezett páros Clifford csoportot kapjuk. Ez lehetőséget teremt, hogy a matematikai irodalom spinorok klasszifikációjára vonatkozó eredményeit újraértelmezzük, mint bizonyos fermionikus rendszerek összefonódottsági klasszifikációs problémájának megoldásait. Bemutatom hogyan lehet megkülönböztethető rendszerekben az összefonódottságot tárgyalni a fermionikus rendszerekbe való beágyazás segítségével, különös hangsúlyt fektetve a két, három és négy qubit, illetve a három qutrit rendszerekre.

A dolgozatom második felében a négy dimenziós $\mathcal{N}=2$ szupergravitáció klasszikus fekete lyuk megoldásait vizsgálom. Ezeket a fekete lyukakat a fekete lyuk/qubit megfelelés köti össze egyszerű összefonódott rendszerekkel. Az extremális fekete lyukakra vonatkozó megfeleléseket kiegészítem azzal a megfigyeléssel, hogy az általános nem extremális fekete lyuk töltéseinek megfelelő négy qubit állapot mindig egy bizonyos félegyszerű négy qubit SLOCC osztályban található. A fekete lyuk töltések fermionos leírásának segítségével új formulát adok az általános nem extremális fekete lyuk entrópiájára, mely az asszimptotikus töltések U-dualitás invariáns függvénye.


Időpont: 2016. május 6. péntek, 10:15
Helyszín: BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék,
Budafoki út 8. F-épület, III lépcsőház, szemináriumi szoba
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page