Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium: 2016. 05. 03.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium: 2016. 05. 03.


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium: 2016. 05. 03.
  • Date: Mon, 02 May 2016 00:17:54 +0200


Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó:
Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi docens,
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Cím: A szikrakisüléses nanorészecske generátor:
kihívások, alaptudományi kérdések és válaszok.

Időpont: 2016. 05. 03 (kedd), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty-tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:
A szikrakisüléses nanorészecske generátorban két elektród között nagyfeszültségű és -áramú elektromos szikrákat hozunk létre kontrollált gázkörnyezetben. Az elektródok között létrejövő plazmából, annak lehűlése során, gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. S bár nanorészecskék szikrakisüléssel történő előállítása műszaki értelemben nem különösebb kihívás, a nanorészecskék keletkezését eredményező folyamatok megértése tudományos igényességgel csak akkor lehetséges, ha a szikra plazma nanoszekundumos időskálán traziens folyamatait is vizsgálni tudjuk.
Az előadásban bemutatom az alapkutatási céllal épített szikragenerátorunkat, a generátor működésének leírásához használt diagosztikai eljárásokat, illetve a szikragenerátorban lejátszódó folyamatok megismerése terén elért néhány fontosabb eredményünket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminarium-koordinator


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium: 2016. 05. 03., mcsete, 05/02/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page