Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 02 May 2016 17:44:15 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUMA szeminárium szervezői értesítik a tisztelt érdeklődőket, hogy a

május 4-ére

tervezett előadás 1 héttel később,

május 11-én

lesz megtartva, az MTA Fizikai Tudományok Osztályának a tudományos ülése
miatt:
http://mta.hu/esemenynaptar/2016-05-04-a-fizika-fejlodesi-iranyai-es-a-2016-evi-fizikai-fodij-es-fizikai-dij-atadasa-314

Elnézést kérünk a programváltozásért. A május 11-i előadás absztraktja alább
olvasható.2016. május 11.
szerda, 11 óra

Tóth Balázs

BME, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék (MSc)

"Szabadfelszínű szolitonok vizsgálata
részecskealapú numerikus áramlástani modellel"


Az SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics -- simított részecskedinamika) egy
részecskealapú, lagrange-i szemléletű numerikus séma, melynek alkalmazása az
1970-es évek második felében, asztrofizikai jelenségek modellezésével
kezdődött.
A módszer első áramlástani alkalmazása az 1990-es évek elején jelent meg,
később
pedig számos műszaki területen (pl. szabadfelszínű áramlások modellezésében)
vált hatékony alternatív módszerré az euleri sémákkal szemben. Előadásomban
bemutatom egy téglalap keresztmetszetű csatornában haladó szabadfelszínű
szoliton numerikus modelljét, melynek számítási eredményeit a Kármán
Laboratóriumban végzett mérések, illetve analitikus megközelítések
-- KdV-egyenlet és Halász G.-féle modell -- eredményeivel hasonlítottam
össze. A
modell validációját követően az SPH segítséget nyújthat szolitonok egymással,
vagy fallal történő ütközési mechanizmusának megértéséhez.1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #


  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 05/02/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page