Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 16 May 2014 10:50:02 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. május 21.
szerda, 11 óra

A szokásostól eltérő helyszín!
É 4.52

Biró Tamás Sándor

MTA Wigner FK RMI, Nehézion Kutatócsoport


"Entrópia-formula fluktuáló hőtartállyal"


A hőtartály véges hőkapacitása és a hőmérséklet fluktuációja az
ismert kanonikus exponenciális súlyfaktor módosulására vezetnek.
Megkívánva egy deformált K(S) entrópiafüggvényen alapuló statisztikus
súly függetlenségét az egyrészecske energiától, a K(S)-t meghatározó
differenciálegyenletre jutunk. Az entrópia-formulát, K(S) = sum_i p_i
K(-log p_i), ezúton a C teljes hőkapacitás és a hőmérséklet-
fluktuációk varianciája paraméterezi. Végtelen nagy variancia esetén
egy új, paraméter-mentes entrópia-valószínűség
összefüggés bontakozik ki.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #



Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page