Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 09 May 2014 10:00:14 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. május 14.
szerda, 11 óra

Vásárhelyi Gábor

ELTE Biológiai Fizika Tanszék


"Csoportos viselkedés és automatizált etológia"


A modern érzékelő technológiák segítségével egyre több lehetőség
nyílik az élőlények viselkedésének automatizált, nagy adatmennyiségen
alapuló vizsgálatára. A párhuzamosítható mérő és feldolgozó
rendszerek segítségével a csoportos mozgás, csoportos viselkedés
kutatása is új irányokat vett, részben építve a statisztikus fizika
eszköztárára és módszereire. Előadásomban áttekintjük a csoportos
mozgás kutatásának legújabb, modern információs technológiákra épülő
fejezeteit, valamint részletesebben bemutatom a tanszéken futó EU ERC
COLLMOT projekt néhány kapcsolódó izgalmas kutatását.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page