Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.05.22. (csütörtök) 14:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.05.22. (csütörtök) 14:00


Chronological Thread 
  • From: Uhlár Karola <uhlar AT konkoly.hu>
  • To: szeminar AT konkoly.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.05.22. (csütörtök) 14:00
  • Date: Fri, 16 May 2014 10:49:32 +0200

*MTA CSFK CSI
INTÉZETI SZEMINÁRIUM*

Előadó:***Regály Zsolt* (MTA CSFK CSI)

Előadás címe: *Fiatal óriásbolygók észlelése CO-spektroszkópia segítségével *

Kivonat:
Előadásomban a fiatal (t~5Mév) protoplanetáris korongok által kisugárzott aszimmetrikus CO spektrumvonalak keletkezését mutatom be. A vonalprofilok torzulása kapcsolatba hozható egy, a korongba ágyazódott óriásbolygó gravitációs perturbáló hatásával. Hidrodinamikai szimulációk segítségével kimutattuk, hogy a korong teljes mértékben excentrikussá válik az óriásbolygó pályáján belül, ahol a CO-molekula termálisan gerjesztett állapotban van. Ennek következtében a korong által kisugárzott CO-vonalak alakját az óriásbolygó pályaparaméterei befolyásolják. A profiltorzulások mértéke függ az adott CO-átmenet gerjesztési energiájától (J kvantumszám). A vonalaszimmetria nagysága növekszik/csökken J-vel, ha a bolygó a CO gerjesztési zónán kívül/belül (1-3CSE/5-10CSE) kering, így a bolygó keringési távolsága megbecsülhető az aszimmetria--J függés meredekségéből. Az előadásomban bemutatásra kerülő, új spektroszkópiai módszer segítségével fiatal bolygórendszerek fedezhetők fel, mely alkalmas a bolygókletkezési elméletek részletes vizsgálatára.

Előadás időpontja: *2014. május 22. (csütörtök), 14:00**
*
Előadás helyszíne: MTA CSFK CSI Előadóterme
1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.
begin:vcard
fn:Karola Uhlar
n:Uhlar;Karola
org:Konkoly Observatory
adr:;;Konkoly Thege M. u. 13-17.;Budapest;;1121;Hungary
email;internet:uhlar AT konkoly.hu
title:secretary
tel;work:+3613919322
tel;fax:+3612754668
version:2.1
end:vcard  • [Fizinfo] MTA CSFK CSI INTÉZETI SZEMINÁRIUM, 2014.05.22. (csütörtök) 14:00, Uhlár Karola, 05/16/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page